سيره امام رضا (ع) بهترين الگو براي تحكيم وحدت  امت اسلام است

مشهد - ايرنا - توليت آستان قدس رضوي گفت: رفتار و سيره حضرت رضا (ع) بهترين الگو در شرايط كنوني جامعه بشري براي تحكيم وحدت و ائتلاف بين امت اسلامي است.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي عصر سه شنبه در نشست بين المللي امام رضا (ع) رمز وحدت و ائتلاف امت اسلامي كه در جوار حرم مطهر رضوي برگزار شد، افزود: در ايام بابركت ميلاد رسول اكرم (ص) و فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) ضروري است كه مساله وحدت امت اسلامي با محوريت سيره امام رضا (ع) توسط انديشمندان، عالمان و فرهيختگان بازخواني شود.
وي بيان كرد: سيره عالمانه و حكيمانه امام رضا (ع) توام با معنويت، خردورزي، رافت و رحمت است كه به نظر مي رسد وجود مقدس امام رضا (ع) و سيره طيبه آن حضرت مي تواند الگوي همگرايي در جهان اسلام و جهان امروز قرار گيرد.
وي با بيان اينكه در سيره علمي امام رضا (ع) مصاديق زيادي براي تاكيد بر وحدت امت اسلامي وجود دارد، افزود: حديث سلسله الذهب كه ‌آن حضرت در نيشابور قرائت فرمودند و علماي شيعه و سني آن را نگاشتند، سنگ بناي وحدت است كه توحيد جامعه اسلامي و دلدادگي به خداوند در آن مورد تاكيد قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: زماني كه امام رضا (ع) در نيشابور حديث سلسله الذهب را قرائت كردند، شرايط بسيار سختي بود اما آن حضرت در اين حديث راهبردي براي امت اسلامي تعيين مي كنند كه آن راهبرد وحدت امت اسلامي با محوريت توحيد و ولايت است.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت: در روايتي كه فضل بن شاذان از وجود مقدس امام رضا (ع) بيان مي كنند، صيانت از امت اسلامي با تبعيت از امام و مقتدا امري ضروري و اجتناب ناپذير در جامعه عنوان مي كنند.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي اظهار كرد: امام رضا (ع)، تعقل و خردورزي را به عنوان بهترين دوست انسان ها و جهل را به عنوان دشمن انسان و انسانيت كه زمينه نابودي فرد و جامعه را فراهم مي كند، مي داند.
وي بيان كرد: امروز جامعه اسلامي از جاهليت مدرني رنج مي برد كه تفاوت آن با جاهليت قديم در علم و فناوري، رسانه و امپراطوري آنها در جهان، قدرت و سلاح و زور و سخنان جاهلي است كه به شكلي بتواند فرهنگ اسلامي را در جوامع، كهنه جلوه دهد.
وي اظهار كرد: امروز جامعه بشري گرفتار جاهليت مدرني است كه توسط استكبار جهاني به وجود آمده و افراد مبتلا به تعصب هاي قومي و جاهلي به صورت سربازان استكبار جهاني درآمده و در جامعه اسلامي خون مي ريزند.
عضو شوراي عالي حوزه علميه خراسان گفت: در احتجاجات امام رضا (ع) آمده است كه آن حضرت كرسي گفت و گوي بين اديان و مذاهب اسلامي را ايجاد كردند كه به جاي اصرار ورزيدن بر تعصبات جاهلي، گفت و گو منطقي با استفاده از برهان و استدلال بين پيروان مذاهب مختلف ايجاد گردد.
وي اظهار كرد: در موضوعات اختلافي بين مذاهب اسلامي با تاسي بر سيره امام رضا (ع) به عنوان الگوي ائتلاف و وحدت، به جاي تكفير و خون ريختن و ايجاد اختلاف، با گفت و گوي علمي، برهاني و عقلاني به ميدان آمد و با بازگو كردن يافته هاي علمي مانع از بروز تعصبات جاهلي شد.
توليت آستان قدس رضوي گفت: امروز استكبار بر موجي از انسانهاي نادان و جاهل سوار شده و جوامع اسلامي را ناامن كرده و خون هاي زيادي در اين راه ريخته است اما رفتار وحدت بخش امام رضا (ع) براي همه مسلمين آموزنده است كه همه آن آموزه ها در كتب علماي اسلامي وجود دارد و اين نوع رفتار الگوي وحدت، ائتلاف بين امت اسلامي است.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي اظهار كرد: نقشي كه حضرت رضا (ع) در توصيه ها و نصايحشان به مامون ايفا كردند، امروز براي همه عالمان و فرهيختگان و كساني كه داعيه روشنفكري دارند، الگوست.
وي گفت: از بين دو هزار و 500 روايتي كه از امام رضا (ع) وجود دارد، بخش قابل توجهي از آن در ارتباط با امامت، ولايت، انسجام امت اسلامي با محوريت اعتقاد به خدا، توحيد و ولايت است چون بخش قابل توجهي از توصيه هاي آن حضرت تاكيد بر اين امر دارد كه تعقل و خردورزي در جامعه گسترش يابد.
وي اظهار كرد: امروز از افرادي كه قلب دارند اما درك ندارند، چشم و گوش دارند اما عقل و تعقل ندارند، رنج مي بريم و دشمن شناسي و راهبرد شناسي حلقه مفقوده جامعه اي است كه ما در آن زندگي مي كنيم.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي گفت: توطئه و فتنه بزرگي توسط استكبار در جامعه اسلامي ايجاد شده كه بسياري از آن غافل شدند زيرا بعد از فروپاشي شوروي، استكبار بزرگترين مانع براي سرقت از كشورها را اسلام ناب اسلامي دانست و نقشه كشيد تا با اختلاف افكني و دروغ پردازي رسانه اي، اهانت به نبي مكرم اسلام و ايجاد فرقه و گروه ها و حكومت هاي وابسته بين مسلمانان تفرقه ايجاد كند.
وي بيان كرد: امروز جامعه بشري بايد در سخن، علم و تعقل و عمل و اجرا با الگو قرار دادن سيره امام رضا (ع) و تاسي بر آن الگوي رفتاري و اسوه الهي، وحدت را به عنوان يك راهبرد مورد توجه قرار دهد، راهبرد دشمن در شرايط فعلي تفرقه افكني و راهبرد ما وحدت است لذا بايد علماي شيعه و سني در بصيرت آفريني و تحكيم وحدت و انسجام اسلامي تلاش كنند.
وي اظهار كرد: بايد چهره واقعي مستكبرين برملا شود و اينكه داعش دست پرورده نظام استكباري است براي همه جهانيان محرز گردد كه چگونه جامعه اسلامي را ناامن مي كنند.
توليت آستان قدس رضوي اظهار اميدواري كرد اين نشست درالگو قراردادن سيره امام رضا (ع) و مقتداي جامعه اسلامي بر وحدت و انسجام و يكپارچگي كه ضرورت احتناب ناپدير امت اسلامي است، موثر واقع شود.
دبير هم انديشي ' امام رضا (ع)، رمز وحدت و ائتلاف امت اسلامي' نيز در اين نشست گفت: در اين نشست علماي بزرگي شيعه و سني از مصر، فلسطين، سوريه، لبنان، افغانستان، عراق، تونس حضور دارند.
حجت الاسلام محمد حسن زماني افزود: بهره گيري از سخنراني سخنرانان داخلي و خارجي، مراسمي براي تكريم چهار عالم شهيد بزرگوار شيعه و سني كه در راه توحيد امت اسلامي و مبارزه با تكفير جان خود را فدا كردند شامل ماموستا سيد محمد شيخ الاسلام، آيت الله محمد باقر حكيم، حضرت حجت الاسلام عارف حسيني، رمضان هوتي در اين نشست هم انديشي انجام مي گيرد.
وي بيان كرد: همچنين نمايشگاهي درباره انديشه امام رضا (ع) و تعدادي از كتابهايي كه علماي اهل سنت درباره فضايل آن حضرت در طول تاريخ نوشته اند و اشعاري كه شاعران اهل سنت در وصف آن حضرت سروده اند، تجديد چاپ شده و در اختيار شركت كنندگان در اين همايش قرار گرفته است.
وي بيان كرد: اينكه امام رضا (ع) رمز وحدت و ائتلاف امت اسلامي است؛ پيشينه تاريخي فراواني دارد و روايت فراواني در كتاب اهل سنت درباره فضائل آن حضرت آورده شده است.
وي اظهار كرد: آن حضرت در جهت تقريب مذاهب اسلامي و گفتمان علمي براي شكوفايي دانش اسلامي، محافل زيادي برگزار مي كردند كه براي ساير اديان الهي نيز برقرار بود
6012/7489خبرنگار: ميترا عبدالهي ** انتشار دهنده : علي حيدر شاه حسيني