تاكيد شيعيان نيجريه بر اجراي سريع حكم آزادي شيخ زكزاكي

تهران - ايرنا - شيعيان نيجريه همزمان با سالروز حمله غيرقانوني ارتش به منزل رهبر شيعيان اين كشور، بر اجراي سريع حكم آزادي 'شيخ ابراهيم زكزاكي' تاكيد كردند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از منابع محلي، همزمان با سالروز حمله وحشيانه ارتش نيجريه عليه شيعيان در شهر 'زاريا'، شماري از آنها ضمن تاكيد بر لزوم انجام اقدامات لازم براي آزادي و انتقال قانوني شيخ ابراهيم زكزاكي رهبر شيعيان اين كشور، تصريح كردند: حكم قضايي دادگاه در مورد شيخ زكزاكي و همسرش بايد سريعا اجرايي شود.
دادگاه نيجريه اخير حكم آزادي شيخ ابراهيم زكزاكي رهبر شيعيان اين كشور را صادر كرده است. بر اساس اين حكم حداكثر تا 40 روز ديگر شيخ زكزاكي بايد تحويل مقامات پليس نيجريه داده شود و آنها نيز ظرف 24 ساعت وي و همسرش را آزاد خواهند كرد .
بر اساس گزارش هاي منتشره،‌ شماري از اعضاي ارشد 'جنبش اسلامي' نيجريه برنامه هايي را براي رايزني و متقاعد كردن نهادهاي قضايي اين كشور به منظور آزادي سريع شيخ زكزاكي ترتيب داده اند.
اعلام خبر آزادي شيخ ابراهيم زكزاكي رهبر شيعيان نيجريه، موجب شد تا شيعيان اين كشور ضمن ابراز خرسندي از پيروزي مواضع حقوقي خود در برابر نهادهاي قضايي، بر لزوم احترام به حقوق اجتماعي و مذهبي همه پيروان اديان توحيدي در نيجريه تاكيد كنند.
ميليون ها نفر از شيعيان نيجريه همسو با اعضاي ارشد جنبش اسلامي اين كشور خود را براي استقبال با شكوه از شيخ ابراهيم زكزاكي و همسرش آماده مي كنند.
اعلام حكم آزادي رهبر شيعيان نيجريه از سوي دادگاه اين كشور، در حالي صورت پذيرفته كه در ماه هاي اخير شمار زيادي از شيعيان نيجريه در اعتراض به ممنوعيت اجتماعي و نيز پيگيري خواسته قانوني خود، در مناطق گوناگون به ويژه در شهر 'كادونا' (مركز ايالت كادونا) عليه دولت اين كشور تظاهرات مسالمت آميز برگزار كرده بودند.
كارشناسان سياسي جهان اسلام بر اين باورند كه آزادي رهبر شيعيان نيجريه يك پيروزي بزرگ براي جنبش اسلامي اين كشور خواهد بود و فعاليت هاي شيعيان در اين كشور در ماه هاي آينده جان دوباره خواهد گرفت.
در روز 22 آذر 1394 (13 دسامبر 2015) ارتش نيجريه در تجاوزي آشكار و غيرقانوني با حمله به منزل رهبر شيعيان در زاريا، صدها نفر از جمله سه پسر شيخ زكزاكي را به قتل رساندند.
شيخ ابراهيم زكزاكي نيز زخمي و توسط ارتش نيجريه دستگير و زنداني شده است.
در جريان اين حمله، چندين عضو ارشد جنبش اسلامي نيجريه از جمله 'شيخ محمد توري'، دكتر 'مصطفي سعيد' (به ترتيب معاون و پزشك شيخ زكزاكي) 'ابراهيم عثمان' و 'جمي گليما' از ديگر اعضاي ارشد جنبش اسلامي نيجريه كشته شدند.
اين درحالي است كه شيعيان اين كشور همواره مورد ظلم و سركوب ارتش و نيروهاي امنيتي اين كشور قرار داشته اند.
به گفته تحليلگران سياسي، رفتار دولت نيجريه با شيعيان در چارچوب سياست هاي رژيم صهيونيستي صورت پذيرفته كه با كارشكني هاي رژيم سعودي نيز همراه بوده است.
خاورم**9377**1651
مترجم: حميد اوضح -انتشاردهنده:مسعودجعفريان

سرخط اخبار جهان