رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان :حال كودكي خوب نيست

تهران - ايرنا- رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: طي ٢٠ سال فعاليت خود در حوزه كودك دريافتم آنچه در كشور ما غفلت شده است، دوران كودكي است و حال كودكي، خوب نيست.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، ثريا اقدس پناه در نشست و هم افزايي در عين تنوع و تكثر اجتماعي كه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، نبود نهاد ملي خاص براي آنان، ازدواج در سنين كودكي و اطلاعات كم برنامه ريزان را از مهم ترين معضلات امروز كودكان عنوان كرد.
وي ادامه داد: حتي بسياري از برنامه ريزان ، اطلاعات كافي نسبت به شرايط سني كودكان ندارند؛ درحالي كه نخست بايد اين دوران را بشناسند تا بتوانند روي آن برنامه ريزي كنند.
اقدس پناه با توجه به وضعيت كودكان كار در جامعه اظهار كرد: خوشبخت ترين كودكان كار كساني هستند كه سر چهار راه ها آنان را مي بينيم و بدبخت ترين شان آناني هستند كه در كارگاه هايي دور از چشم نظارتي، كار مي كنند.
به گفته اين فعال حوزه حقوق كودك، يك ميليون انسان بدون هويت و در محروميت شديد در جامعه ما زندگي مي كنند كه در بين آنها كودكان هم وجود دارند.

** ازدواج در سنين كودكي معضل ديگر اين قشر از جامعه
اقدس پناه ، ازدواج در سنين كودكي را يكي ديگر از معضلات كودكان به ويژه در هشت استان كشور عنوان كرد و اينكه ازدواج زير سن قانوني 13 سال و حتي زير 10 سال داريم و بخشي از پرونده ها و آسيب هاي اجتماعي را در دادگاه ها كودكان تشكيل مي دهند.
وي با استناد به ماده ٦٦ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ٩١ قانون مجازات اسلامي افزود: اگر چه در اين قوانين قدم هاي خوبي برداشته شد، اما زمينه براي اجراي آن فراهم نشده است.
اين فعال حوزه حقوق كودك ، نامشخص بودن سن كودكي در قوانين متعدد را يكي ديگر از موارد قابل توجه در حوزه كودك دانست.
وي ادامه داد: به قانونگذاري كه سن قانوني دختر را ٩ سال و پسر را ١٥ سال تنظيم مي كند و درعين حال اعتقاد دارد افراد تا ١٨ سالگي به دليل عدم آگاهي و به خطر انداختن جان خود و ديگران نمي توانند پشت فرمان خودرو بنشينند يا براي خود در بانك حساب، باز و از پول خود برداشت كنند، بايد گفت چگونه اين افراد در سن ٩ سالگي از مهم ترين و حساس ترين قسمت زندگي خود يعني ازدواج آگاهند؟!
اقدس پناه با گريزي به تاريخچه سن كودكان در قوانين كشور، اظهار كرد: در ماده ١٠٤١ قانون مدني انشاء شده در سال ١٣١٣ ، سن ازدواج دختران، ١٣ و سن ازدواج پسران ١٥ سال در نظر گرفته شده است و در سال هاي ٤٦ و ٥٣ نظرات عوض مي شود و سن ازدواج دختران به ١٨ و سن ازدواج پسران به ٢٠ سال افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: اما در سال ٦١ در قانون ، سن ازدواج بر مبناي بلوغ شرعي يعني براي دختران ٩ و براي پسران ١٥ سال درنظر گرفته مي شود كه در سال ٧٩ با كمك مراجعي چون آيات عظام موسوي اردبيلي، بجنوردي و صانعي سن ازدواج دختر به ١٣ سال بر مي گردد.
رئيس انجمن حمايت از كودك با بيان اين موارد نتيجه گيري كرد كه اگر اين تغييرات را مبنا قرار دهيم مي بينيم كه علم فقه ، پوياست.
وي با انتقاد از تصويب قانون مبني بر حضور نيافتن سمن ها در حوزه كودك آزاري جنسي تصريح كرد: اينكه قانون گفته است نهادهاي مدني مي توانند در دادگاه ويژه أطفال مداخله و طرح شكايت داشته باشند واقعا خوب است اما در تبصره اي آمده اين نهادهاي مدني حق دخالت در موارد آزارهاي جنسي كودكان ندارند در حاليكه كودكان بيشتر در اين زمينه توان دفاع از خود را نداشته و به حمايت نياز دارند.
اقدس پناه نقطه مداخله نهادهاي مدني در عرصه حقوق كودكان را همين مورد عنوان كرد و خواستار تشكيل نهادي ملي براي اين قشر از جامعه كه ٣٠ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، شد.
نشست و هم افزايي در عين تنوع و تكثر اجتماعي كه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد.
اجتمام** ٧٣٢٩**1776
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد **انتشاردهنده:ليلاخطيب زاده