رشد آموزش عالي در ايران 5 برابر رشد جهاني است

تهران - ايرنا - معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت، رشد آموزش عالي در ايران پنج برابر رشد جهاني است.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي وزارت علوم، اين مطلب را مجتبي شريعتي نياسر در ديدار با «تي يري ماندون» دبير هيئت دولت در آموزش عالي و تحقيقات فرانسه و روساي 40 دانشگاه و مركز پژوهشي اين كشور عنوان كرد.
وي افزود: گفت: در سالهاي پس از انقلاب اسلامي شاهد رشد بيش از گذشته دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در ايران هستيم به طوري كه رشد آموزش عالي در اين 37 سال بيش از پنج برابر ميانگين رشد جهاني است.
شريعي نياسر ادامه داد: اكنون بيش از 4 ميليون و 800 هزار دانشجو در 2800 دانشگاه و موسسه آموزش عالي در ايران در حال تحصيل هستند كه 2 درصد آنها در مقطع دكتراي تخصصي تحصيل مي كنند.
وي گفت: 53 درصد دانشجويان در موسسات آموزش عالي غير دولتي تحصيل مي كنند كه نشانه سرمايه گذاري و ورود جدي بخش خصوصي كشور به آموزش عالي است.
معاون آموزشي وزير علوم اظهار كرد: بيين المللي شدن آموزش عالي از اهداف و برنامه هاي وزارت علوم است و اين وزارت به دانشگاههاي بزرگ اين اختيار را داده كه با دانشگاه ها و موسسات معتبر علمي و تحقيقاتي دنيا وارد ارتباطات علمي و فناوري شوند.
وي به جايگاه بالاي كشورهاي اروپاي در ديپلماسي علمي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و علاقه مندي ايران به گسترش همكاري هاي علمي و تحقيقاتي را ناشي از روابط بين المللي فعال اروپا و وجود دانشگاههاي معتبر در اين قاره و آشنايي ديرينه محققان و دانشمندان كشورمان با مراكز علمي اروپايي دانست.
شريعتي نياسر با اشاره به رونمايي از سند آموزش 2030 توسط وزير علوم كشورمان در روزهاي اخير گفت: اين سند كه با همكاري سازمان يونسكو تدوين شده، نقش جمهوري اسلامي ايران را در عرصه هاي علمي بين المللي افزايش خواهد داد.
وي تبادل دانشجو و استاد، فرصت هاي مطالعاتي كوتاه مدت براي استادان ايراني و فرانسوي، طراحي پروژه هاي تحقيقاتي مشترك و ايجاد كرسي هاي آموزش زبان فارسي را از مهمترين زمينه هاي همكاري ايران و فرانسه بيان كرد.
دبير هيئت دولت در بخش آموزش عالي و تحقيقات فرانسه به همراه 40 تن از روساي دانشگاهها و مراكز پژوهشي اين كشور با هدف گسترش همكاري هاي علمي به ايران سفر كرده اند.
فراهنگ ** 1085 ** 1071 ** دريافت كننده: ناهيد پورمند ** انتشار دهنده: اميد غياثوند