رسالت راه اندازي خانه هاي رياضي شكوفايي خلاقيت فراگيران است

اراك - ايرنا - استاد رياضي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: رسالت خانه هاي رياضي ايجاد انگيزه وشكوفايي خلاقيت در فراگيران بخش آموزش است.

به گزارش ايرنا، زهرا گويا روز يكشنبه در آيين اعلام موجوديت خانه رياضيات اراك افزود: تدوين چشم اندازهاي مدون آموزشي و و بهره گيري از بسترهاي دانش تخصصي مناسب و كاربردي عاملي مهم در دست يابي به تعالي آموزشي عنوان كرد.
وي اظهار كرد: از ديدگاه علم تعليم و تربيت بسياري از سلسله هاي آموزشي ريشه در آرمان هاي افراد دارد و مي طلبد اهتمام لازم در اين حوزه به كار گرفته شود.
گويا بيان كرد: نبود چشم اندازهاي روشن آموزشي و منعطف عامل اصلي روزمرگي و نتيجه نگرفتن از الگوهاي آموزشي است.
اين استاد رياضي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: رياضي به تناسب سليقه مي تواند اذهان انتزاعي را پرورش دهد.
رييس دانشگاه اراك نيز در سخناني گفت: امروزه رياضيات و فيزيك كاربرد عملياتي دارند و همه ي مباحث، محاسبات و دروس دانشگاهي موجود، بدون ابزار و مفاهيم رياضي قابل استفاده نيست.
سعيد حميدي افزود: رشد علوم پايه وابسته به توسعه و پيشرفت رياضيات است كه اهميت و جايگاه اين رشته كاربردي بيش از پيش بايد تقويت شود.
وي تاسيس خانه رياضي در اراك را عاملي مهم و تاثيرگذار در ايجاد انگيزه و جذب افراد به رشته رياضي عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي نيز در اين همايش همگرايي، همدلي و مشاركت همه جانبه سازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط را عامل اصلي شكل گرفتن اين رويداد علمي عنوان كرد.
مجتبي حيدري اظهار كرد: برگزاري نشست هاي متعدد و مطرح كردن اين مهم در شوراي آموزش و پرورش منجر شد كه اين خانه در پارك جنب دانشگاه صنعتي جانمايي و عمليات اجرايي آن در ارديبهشت ماه سال آينده آغاز شود.
۷۱۱۴/3075/ خبرنگار: شيما كريمي **** انتشار دهنده: حسين مهدي زاده اصفهاني