یكی از كردهای شیعه عراق جایگزین احمد چلبی شد

بغداد-ایرنا-پس از گذشت یك سال از وفات رهبر فقید كنگره ملی عراق، مجمع عمومی این حزب مهم عراقی برای نخستین بار یكی از كردهای شیعه عراق را به ریاست حزب كنگره ملی انتخاب كرد.

كنگره ملی عراق در بیانیه ای كه روز شنبه نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت٬ اعلام كرد كه 'آراس حبیب كریم'در نشست مجمع عمومی كنگره ملی عراق، اكثریت آراء سمت دبیركل جدید كنگره ملی را بعد از احمد الچلبی به دست آورده است.
آراس از خانواده های معروف كرد فیلی است كه اصالتا از شهر مرزی 'زرباطیه' از توابع استان واسط است كه از دهه 90 قرن گذشته به صفوف حزب كنگره ملی پیوست.
پدر آراس نیز از اعضای برجسته سابق حزب دمكرات كردستان عراق در دوره 'ملا مصطفی بارزانی' بود كه تا سمت دبیركلی دفتر سیاسی این حزب نیز رسید و او نیز در سن 82 سالگی در 31 جولای 2013 درگذشت.
به رغم وجود رقابت شدید بین آراس حبیب كریم و 'تمارا چلبی' دختر احمد چلبی اما در نهایت مجمع عمومی حزب كنگره ملی كه پنجشنبه گذشته جلسه تشكیل داده بود، آراس حبیب كریم را برگزید.
آراس حبیب همانند احمد چلبی جزو رهبران سیاسی عراق است كه از گسترش همه جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران حمایت می كند و معتقد به پیمان استراتژیك بین كنگره ملی و مجلس اعلی اسلامی عراق است.
آراس حبیب كریم اولین كرد فیلی (شیعه) در عراق است كه به سمت دبیر كلی یكی از احزاب بزرگ عراقی می رسد كه در عراق از آن به عنوان حزبی یاد می شود كه در براندازی رژیم صدام در 2003 میلادی نقش مهمی ایفا كرد.
خاورم *4*353*1770*2041**انتشار دهنده: سید شاهپور حسینی