گروه هاي تروريستي را به سمت رعايت قوانين بشردوستانه سوق دهيم

قم - ايرنا - رئيس هيات نمايندگي كميته بين المللي صليب سرخ در سازمان ملل متحد گفت: بايد گروه هاي تروريستي را به سمت رعايت قوانين حقوق بشردوستانه و دوري از خشونت سوق دهيم، البته در اين زمينه بايد محتاطانه عمل كرد تا دچار يك وضعيت معيوب نشويم.

به گزارش ايرنا، دكتر فليپ اشپونري پنجشنبه شب در آيين اختتاميه دومين همايش بين المللي اسلام و حقوق بشردوستانه در قم خاطرنشان كرد: امروز مناقشه هاي زيادي در جهان درحال زبانه كشيدن است كه بايد با همكاري همديگر اين شكاف ها و چالش هاي مهم را شناسايي و مهار كنيم.
وي ادامه داد: همانگونه كه اگر انسان ها به صورت دائم به قانون توجه نداشته باشند قانون تاثيرگذاري خود را از دست مي دهد، در صورت بي توجهي به قواعد بين المللي، اين معاهدات و قواعد نيز بي اعتبار مي شوند، بنابراين همه بايد به قوانين بين المللي براي مقابله با مخاصمه و مناقشه عمل كنند.
اشپونري گفت: متاسفانه احترام نداشتن به قانون وجود دارد ولي تلاش هاي ما در حال افزايش است، به عنوان نمونه 10 سال قبل، شكنجه بحث روز بوده و حتي عده اي مي گفتند شكنجه اشكالي ندارد و قابل قبول است، ولي امروز چنين كشورهايي خود مخالفان اصلي شكنجه شده و خواهان حذف ان هستند.
وي ادامه داد: ما امروز به اين فكر هستيم كه پزشكان بدون مرز، امدادگران و افراد غيرنظامي چگونه در جنگ ها محافظت شوند، در همايشي كه به تازگي در يكي از كشورها برگزار شده، نسبت به رعايت قوانين بين المللي در مورد اين مسائل تاكيد زيادي شده است.
رئيس هيات نمايندگي كميته بين المللي صليب سرخ در سازمان ملل متحد گفت: همه ما بر اين باوريم كه بايد كارهاي بيشتري انجام شود و نبايد احساس ضعف كنيم، در برابر مشكلات بسيار زياد نبايد نااميد و سرخورده شويم بلكه بايد از ارزش هاي ديني و بين المللي محافظت كنيم و همراه يكديگر بتوانيم بر چالش ها غلبه كنيم.
رونالد آفتربنگر رئيس دپارتمان امور جهاني كميته بين المللي صليب سرخ نيز طي سخناني گفت: بايد سخنراني هاي ارزشمند اين همايش و پيشنهادهاي ارائه شده چاپ و عملياتي شود.
وي ادامه داد: بايد علما و دانشمندان را براي ترويج حقوق بشردوستانه در بين مردم به خصوص افرادي كه در مناطق جنگي و مجاور آن قرار دارند، نيز وارد ميدان شده و تلاش كنند.
دومين كنفرانس بين المللي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي كه از روز چهارشنبه با پيام آيت الله مكارم شيرازي از مراجع تقليد و حضور انديشمنداني از 20 كشور جهان در قم آغاز شده بود، پنجشنبه شب به كار خود پايان داد.
در اين همايش برخي آثار علمي همايش و كتاب هايي در مورد حقوق بشردوستانه اسلامي نيز رونمايي و از صاحبان مقاله ها نيز تجليل شد.
شبك**7401 /**1392
خبرنگار: بهمن اطمينان**انتشار دهنده: ابوالفضل بابايي