نشريه چيني: چين در زمان مناسب اقدامات ترامپ را تلافي مي كند

پكن - ايرنا - روزنامه «مردم» ارگان حزب حاكم چين امروز نوشت كه تلاش هاي ترامپ رييس جمهور منتخب آمريكا براي افزودن بر فشارها بر چين نتيجه نخواهد داد و تاكيد كرد كه در زمان مناسب و در صورت لزوم اقدامات نادرست ترامپ تلافي خواهد شد.

به گزارش ايرنا ، اين نشريه ضمن انتقاد شديد از گفت و گوي تلفني وي با رهبر تايوان در روز جمعه گذشته آورده است: ترامپ سعي دارد به هر شكل فشارهاي آمريكا را بر چين افزايش دهد اما بداند كه پكن تسليم نخواهد شد و در برابر واشنگتن تعظيم نخواهد كرد.
مردم خاطر نشان مي كند كه او بايد ديپلماسي را بهتر بياموزد. ترامپ بايد دريابد كه حق حاكميت معناي ويژه اي دارد و مساله تايوان به حق حاكميت چين پيوند خورده است و او نمي تواند چنين اصلي و وضعيتي را تغيير دهد.
اين روزنامه اظهار نظرهاي اخير ترامپ مبني بر افزايش تعرفه بر روي واردات كالا از چين يا در مورد ارز يوان پول ملي اين كشور و گفت وگوي وي با رهبر تايوان را مصداق برنامه هايي براي فشار بيشتر بر چين دانسته و آورده است كه چنين اقداماتي بيشتر به روابط لطمه خواهد زد.
مردم ادامه مي دهد كه اگر ترامپ بخواهد به چنين اقداماتي دامن بزند و يا اينكه براي چين مشكل تراشي كند بداند كه پكن نيز در زمان مناسب تلافي جويي خواهد كرد.
اين روزنامه كه ديدگاه دولتمردان چين را منتشر مي كند ،نوشته است : در مورد ارز نيز بايد توجه داشت كه تعمدي در تضعيف ارزش يوان پول ملي چين نيست و اين به مسايل و تحولات بازار مربوط است و چين هرگز به دنبال انحصاري كردن ارز نبوده است.
مردم مي نويسد : اتهامات ترامپ مبني بر ساخت و سازهاي گسترده نظامي چين در درياي جنوبي نيز نادرست است. زيرا چين فقط به دنبال كاستن از تنش ها در اين منطقه و برقراري ثبات است و هرگز تلاشي غير از اين نكرده است .
روزنامه تصريح كرده است كه روابط چين و آمريكا مهمترين نوع رابطه در جهان ميان دو كشور محسوب مي شود و اين از درك ترامپ بالاتر است و نه فقط آمريكا به چين وابستگي زيادي دارد بلكه روابط اين دو كشور براي صلح و ثبات جهان مهم است و ترامپ بايد مسير درست را پيدا كند.
آساق**231**1663**انتشار دهنده: خسرو حسيني