جنبش دانشجويي نيازمند گفتمان عدالتخواهي و فساد ستيزي است

زنجان- ايرنا- نماينده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي گفت: در شرايط حاضر جنبش دانشجويي در كشور بايد توجه خود را به گفتمان عدالتخواهي و فساد ستيزي معطوف كند.

به گزارش ايرنا، اكبر اعلمي شامگاه دوشنبه در جمع شماري از دانشجويان دانشگاه زنجان افزود: جنبش دانشجويي در كشور طي 63 سالي كه از عمر آن مي گذرد نقش هاي برجسته اي را در مقاطع مختلف در كشور ايفا كرده و پس از انقلاب در تشكيل نهادهاي انقلابي همچون سپاه، جهادسازندگي و انقلاب فرهنگي نقش مهمي داشته است.
وي با بيان اينكه متأسفانه انقلاب فرهنگي از مسير اصلي خودش خارج شد و نتايج خوبي در پي نداشت، اظهار كرد: قشر دانشجو به واسطه آگاهي و آزادگي كه در آن وجود دارد، همواره به عنوان يك مرجع در جامعه تلقي مي شود و مي تواند در شئون مختلف جامعه تاثيرگذار باشد.
اعلمي با بيان اينكه چهار نوع رويكرد و نگاه به دانشجو در زمان حاضر در كشور وجود دارد، گفت: يك نگاه كه من از آن به نگاه 'برگ رأيي' تعبير مي كنم، به دانشجو و دانشگاه به عنوان ابزاري براي كسب رأي در انتخابات نگاه مي كند و به محض به قدرت رسيدن، ديگر توجهي به جنبش دانشجويي ندارد.
اعلمي اظهار كرد: رويكردي ديگري هم به دانشجو به عنوان پياده نظام و عامل سركوب نگاه مي كند و دانشجو را مهره اي براي سركوب منتقدان در دانشگاه مي بيند.
وي ادامه داد: يگ نگاه هم دانشجو را فاقد روح، مسئوليت و مسئوليت پذيري مي خواهد و مطلوب آنان اين است كه دانشجو سرش در كتاب و دانشگاه نيز همچون گورستان خاموش باشد.
اين فعال سياسي افزود: يك نگاه هم دانشجو را به عنوان يك سرمايه اجتماعي و عنصري فعال، پويا، مسئول، آزاده و تاثير گذار در جامعه تلقي مي كند و در اين رويكرد دانشجو نسبت به پيرامون خودش حساس است و به مثابه دماسنج جامعه عمل مي كند.
وي تصريح كرد: در اين نوع نگاه، دانشجو به جاي پيرو بودن، پيشرو است، همانند جنبش دانشجويي قبل از انقلاب كه مطالبه گر بود.
نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي به ضرورت ايجاد توانايي نقد در جنبش دانشجويي اشاره كرد و گفت: قدرت هر چه بيشتر فربه تر شود و كمتر نقد شود به همان ميزان نيز دچار استبداد رأي مي شود.
اعلمي با بيان اينكه گفتمان انقلاب اسلامي، ضد استبدادي و ضد استعماري بود، خاطرنشان كرد: اكنون نيز اين روحيه در دانشجويان وجود دارد منتهي بايد جنبش دانشجويي در شرايط حاضر گفتمان خود را از استبداد ستيزي و استعمار ستيزي به عدالتخواهي و فساد ستيزي معطوف كند.
7312/6085
خبرنگار: حسن اكبري** انتشار دهنده: رويا رفيعي