استعفای نخست وزیر ایتالیا تا روز جمعه به تعویق افتاد

رم - ایرنا - استعفای 'متئو رنتزی' نخست وزیر ایتالیا در پی شكست سنگین و پرسر و صدا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی، تا روز جمعه و پس از تصویب قانون بودجه به تعویق افتاد.

به گزارش ایرنا ، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ایتالیا در بیانیه ای اعلام كرد كه 'سرجو ماتارلا' رئیس جمهوری ایتالیا در دیدار با 'رنتزی' از وی خواسته است تا روز جمعه و زمان تصویب قانون بودجه در سمت خود باقی بماند.
نخست وزیر مستعفی ایتالیا یك روز پس از شكست در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی و بعد از تشكیل آخرین جلسه هیات دولت؛ دقایقی پیش جهت استعفای رسمی نزد 'سرجو ماتارلا' رئیس جمهوری رفت اما پس از یك دیدار نیم ساعته قرار شد تا استعفای وی تا روز جمعه و پس از تصویب قانون بودجه به تعویق بیفتد.
در پی اعلام نتایج همه پرسی اصلاحات ، 'رنتزی' نیمه شب گذشته در جریان یك كنفرانس مطبوعاتی، شكست در همه پرسی مذكور را پذیرفت و تصریح كرد ؛ با نتیجه حاصله تجربه دولت او نیز به پایان رسیده است.
این درحالی است كه 'ماتئو سالوینی' دبیركل حزب پیوند شمال خواهان برگزاری هرچه زودتر انتخابات سیاسی در ایتالیا با هر قانون انتخاباتی گردیده و بار دیگر موضوع تعیین رهبری راست میانه از طریق برگزاری انتخابات درون جناحی را مطرح نمود.
'جورجا ملونی' رهبر حزب راست گرای برادران ایتالیا نیز با اتخاذ موضعی مشابه ؛ خواهان برگزاری انتخابات زودرس بوده و از 'رنتزی' خواسته است در كوتاه مدت، حداكثر ظرف دو سه هفته قانون كنونی انتخابات را تغییر دهد.
'سیلویو برلوسكونی' نخست وزیر پیشین و رهبر حزب فورتسا ایتالیا، پیش از اصلاح قانون جدید انتخابات این كشور موسوم به 'ایتالیكوم'، تمایلی به برگزاری انتخابات پیش از موعد در مقطع حاضر نداشته و ضمن ابراز خوشحالی از نتیجه همه پرسی اعلام كرده است برای تغییر و یا اصلاح قانون انتخابات آماده مذاكره با حزب دموكراتیك می باشد.
ازسوی دیگر سران جنبش پنج ستاره در جریان یك كنفرانس خبری اعلام كردند ؛ خواستار برگزاری انتخابات با استفاده از قانون انتخابات جاری بوده و از هم اكنون خود را برای تشكیل دولت پنج ستاره آماده می كنند.
'بپه گریلو' رهبر این جنبش نیز ضمن ابراز خوشحالی از نتیجه همه پرسی، خواهان برگزاری هرچه زودتر انتخابات با استفاده از قانون 'ایتالیكوم' شده و اعلام كرد برنامه دولت جدید پنج ستاره به زودی تدوین و در پایگاه اینترنتی این جنبش منتشر خواهد شد.
حزب چپ ایتالیا به همراه حزب 'چپ، اكولوژی و آزادی' از شاخه چپ تندرو و گرایش اقلیت حزب دموكراتیك از جمله 'پیرلوئیجی برسانی' دبیركل سابق، 'ماسیمو دالما' نخست وزیر پیشین و 'روبرتو اسپرانتزا' سرگروه سابق این حزب در مجلس نمایندگان نیز از نتیجه همه پرسی استقبال كرده و خواهان تغییر قانون انتخابات ایتالیا پیش از برگزاری انتخابات زودرس هستند.
شبك**461**1392**انتشار دهنده: ابوالفضل بابایی