كارتن خوابی كودكان را به 123 اطلاع دهید

تهران- ایرنا- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی كشور از مردم خواست در صورت مشاهده كودكان كارتن خواب یا زنان كارتن خواب همراه كودك، این موارد را به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن 123 اطلاع دهند یا با شماره تماس بهزیستی شهرستان یا استان خود تماس بگیرند تا مساله پیگیری شود.

حبیب اله مسعودی فرید روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در بازدیدهای شبانه از منطقه آزادگان و كوره پزخانه های تهران بین معتادان، كارتن خواب ها و بی خانمان ها، 6 كودك و 12 زن شناسایی شد كه پس از مذاكرات لازم آنان را به یك مركز نگهداری واقع در بزرگراه شهیدمحلاتی منتقل كردیم.
وی اضافه كرد: براساس آخرین گزارش ها، در این مركز نگهداری هم اكنون حدود 35 زن و 12 كودك كمتر از 12 سال اسكان دارند و خدمات درمانی، سلامت روان و مددكاری و حقوقی و همچنین خدمات حرفه آموزی به آنان ارائه می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی كشور گفت: هم اكنون به كارشناسان و مدیران مربوطه بهزیستی اعلام شده كه با توجه به سرمای هوا، حتما دوباره این موضوع را پیگیری كنند و با همكاری سازمان های مختلف، كودكانی را كه شب بیرون خانه بسر می برند، شناسایی كرده و آنان را در مراكز نگهداری، اقامت دهند.
وی با تاكید به اینكه بهزیستی به كودكان كارتن خواب و زنان بی خانمان همراه كودك، خدمات ارائه می كند، گفت: اگر كودكان تنها باشند، آنان را به مراكز نگهدای كودكان كار و خیابان منتقل می كنیم و اگر همراه با مادرشان باشند به مركز كودك و مادر (واقع در بزرگراه شهید محلاتی) منتقل می شوند.
به گفته معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی كشور، تقریبا كودك كارتن خواب، تنها نیست و طی چند ماه اخیر فقط سه كودك با این وضعیت در تهران شناسایی شد.
مسعودی فرید با اشاره به جمع آوری و ساماندهی دو هزار و 400 كودك كار و خیابان طی ماه های اخیر گفت: از بین این تعداد كودك، فقط حدود 80 كودك بودند كه سرپرست موثر نداشتند. اگر كودك بی خانمان مشاهده كردند می توانند با 123 تماس بگیرند.
وی یادآور شد: چون آسیب های كودكان در حوزه كاری بهزیستی قرار می گیرد از حدود دو سال پیش به ساماندهی زنان كارتن خواب همراه كودك به ویژه در تهران ، پرداختیم.
اجتمام*9185* 1724 خبرنگار: سادات حسینی خواه * انتشاردهنده: حسین فتح الهی