استعفای نخست وزیر و بحران دولتی، سرخط روزنامه های ایتالیا/ 15آذر

رم - ایرنا - پیروزی قاطع نه در همه پرسی و استعفای نخست وزیر ایتالیا، اپوزیسیون خواستار برگزاری انتخابات شد، پیروزی وان در بلن در انتخابات اتریش، تهدید ترامپ علیه شركت های آمریكایی و كاهش قیمت نفت از جمله عناوین مهم برخی از روزنامه های دوشنبه 15 آذرماه ایتالیاست.

*** كوریره دلاسرا
- موج نه؛ رنتزی استفعفا می دهد؛ بیش از 59 درصد مردم مخالف اصلاحات قانون اساسی
- رنتزی: فكر نمی كردم تا این حد از من نفرت داشته باشند
- شكست جناح راست افراطی در انتخابات اتریش
- پیروزی وان در بلن در انتخابات اتریش

*** لارپوبلیكا
- پیروزی نه در همه پرسی، رنتزی استعفا می دهد
- اپوزیسیون خواستار برگزاری سریع انتخابات شد
- اشك های رنتزی: مرا به خانه بازگرداندند
- بحران دولت بازارهای بورس را نگران نكرد
- فرانسه والس آماده اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری

*** لاستمپا
- رنتزی: شكست در همه پرسی تقصیر من بود، شكست خوردم
- ترامپ: آن دسته از شركت های آمریكایی را كه به خارج می روند، تنبیه می كنم
- یك زن آلبانیایی مقیم ایتالیا كه قصد پیوستن به داعش را داشت، دستگیر شد

*** ایل جورناله
- بحران دولتی؛ رنتزی برای استعفا نزد رئیس جمهوری می رود
- اعتراض در مقابل نخست وزیری؛ رنتزی به خانه ات برگرد؛ جشن و شادی در خیابان ها
- قیمت نفت پشت جنگ با اسد؛ به زانو درآمد
- دولت آمریكا از پیروزی پوتین در حلب ناراحت شد
اروپام**461**1479
انتشاردهنده:حسن سالك رضائی