تاكيد فرماندار ميانه بر حل مشكلات مسكن مهر

تبري- ايرنا- فرماندار شهرستان ميانه بر حل سريع تر مشكلات مربوط به مسكن مهر تاكيد كرد.

حميد شكري روز يكشنبه در جلسه شوراي مسكن شهرستان ميانه، با اشاره به مشكلات مسكن مهر تركمانچاي و صباشهر ميانه، كارگران و كارگزاران بخش خصوصي مخابرات و تعاوني شماره دو ميانه، افزود: رفع نشدن اين مشكلات در اسرع وقت سبب افزيش هزينه مشاركت بانك با اعضا خواهد شد.
وي گفت: متاسفانه به دليل نبود هماهنگي و عملكرد دستگاه هاي نظارتي، پروژه مسكن 118 واحدي تركمانچاي كه مراحل ساخت آن از سال 89 آغاز شده است راكد مانده بود كه با برگزاري جلسات، بررسي موانع و مشكلات و ارائه راهكار احداث اين پروژه از سر گرفته شد.
شكري، غير كارشناسي بودن پروژه، كارشكني و عدم تحقق وظايف قانوني پيمانكار را از علت هاي اصلي ناتمام ماندن دو پروژه مسكن مهر صباشهر و تركمانچاي عنوان كرد و افزود: اين امر سبب ايجاد نارضايتي در بين متقاضيان شده اما در حال حاضر با تصميمات اتخاذ شده و انتخاب پيمانكار جديد، پروژه هاي تركمانچاي و صباشهر در حال اجرا مي باشند و نيز اسناد تعاوني دو و مخابرات نيز به زودي واگذار مي شود كه اميدواريم با بهره برداري از اين پروژه ها شاهد رضايت متقاضيان مسكن باشيم.
وي با بيان اينكه مديران مربوطه بايد پيگير مسائل و مشكلات بوده و در رفع آنها تلاش كنند، افزود: به وسيله مديران توانمند و مستقل مي توان تمامي پروژه هاي متوقف شده را به تحرك واداشت.
فرماندار ميانه تاكيد كرد: پروژه هاي مسكن مهر به هيچ عنوان نبايد بدون انشعاب آب، فاضلاب، آماده سازي محوطه و ديگر امكانات لازم تحويل داده شود.
3038/7231/6183

سرخط اخبار استان‌ها