بسيج صنايع تبديلي كشور براي كنسانتره مركبات مازندران

ساري - ايرنا - مدير كل دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات وزارت جهاد كشاورزي، بسيج صنايع تبديلي كشور براي تبديل مركبات مازندران به آبميوه و كنسانتره را خواستار شد.

به گزارش ايرنا ، سيدمحمد موسوي چهارشنبه شب در حاشيه بازديد و بررسي خسارت وارد شده به باغ هاي مركبات شرق مازندران به خبرنگاران گفت : محصول مركبات باغداران مازندران بر اثر برف و سرماي پائيزي خسارت ديد و در بازديد از باغ ها مشخص شد كه يخ زدگي در برخي از مركبات شمال كشور مشهود است و بايد فوري تبديل به آبميوه و كنسانتره شوند.
وي افزود : 25 درصد درختان مركبات مازندران در برف اخير به طور كامل از بين رفته است كه بايد محصول انها به سرعت برداشت و عرضه شود تا ميزان خسارت به باغداران كاهش يابد.
موسوي گفت : تعاوني ها ،اتحاديه ها و تشكل هاي مرتبط در شرايط كنوني با توجه به ورود واسطه ها به بازار مركبات و خريد محصولات با قيمت بسيار پائين ، بايد با برنامه ريزي درست وارد شده و از ورود واسطه ها به بازار و سوء استفاده از اين وضعيت جلوگيري كنند.
به گزارش ايرنا، بر اساس اعلام سازمان جهاد كشاورزي مازندران ، در برف و سرماي اخير بيش از 6 هزار ميليارد ريال به باغدارن اين استان خسارت وارد شد.
برف و سرما به ساير بخش هاي كشاورزي از جمله گلخانه هاي استان هم حدود 350 ميليارد ريال خسارت وارد كرد.
مازندران 110 هزار هكتار باغ مركبات دارد و بيش از 50 درصد نياز كشور به اين ميوه را تامين مي كند.
امسال به خاطر شرايط مساعد جوي تا پيش از برف و سرماي اخير پيش بيني شده بود كه بيش از 2 و نيم ميليون تن محصول از باغ هاي مركبات استان برداشت شود.
شبد** خبرنگار : مريم نظري ** انتشار دهندگان: حسن فلاحتي - اسماعيل جهانبخش
7332/1654