۷ آذر ۱۳۹۵،‏ ۱۰:۴۲
کد خبر: 82324232
۰ نفر
مصونيت قانوني نمايندگان مجلس

تهران- ايرنا- عالمان دين روايت مي‌كنند كه خداوند 2 نعمت اساسي به انسان اعطا كرده است كه يكي از‌ آنها، سلامتي و ديگري امنيت است. امنيت و آسايش و به تبع آن استقلال وكيل، خواه وكلاي مجلس يا وكلاي دادگستري باشد، از لوازم اساسي شغل وكلاست.

در ادامه اين سر مقاله به قلم محمد صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل دادگستري مي خوانيم: به خاطر اهميت شغل و حساسيت وظايف اين دسته از شهروندان، وكلا به امنيت احتياج مبرم دارند. در همه كشورها، نمايندگي مجلس از مشاغلي است كه حاكميت بايد‌ سازوكار لازم را براي تامين امنيت آنها فراهم كند. در قانون اساسي ايران نيز آمده است كه هر نماينده در برابر تمام ملت ايران مسئول است وحق دارد در تمامي مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند. به تبع آن در اصل 86 قانون ‌اساسي آمده است:«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي دراظهارنظر و راي خود كاملا آزاد هستند ‌و ‌نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهاركرده‌ يا آرايي كه در مقام وظايف نمايندگي خود اعلام كرده‌اند، تعقيب يا توقيف‌ كرد».

از آنجا كه نمايندگان‌ حق اظهارنظر درتمام اموركشور را دارند و تصميمات و آراي آنها بر ‌سرنوشت تمام بخش‌هاي كشور تاثير مي‌گذارد، اين مصونيت كه به آن «مصونيت پارلماني»گفته مي‌شود، به وكلاي مردم اعطا شده است و قانون هم بايد از آن حمايت كند. مصونيت پارلماني نمايندگان مجموعه‌اي از تدابير قانوني‌ است كه نماينده پارلمان را تحت حمايت خود قرار مي‌دهد و او را از تعقيب حفاظت مي‌كند. اين مصونيت استثنائي بر اصل تساوي تمام مردم در برابر قانون و استفاده همه اقشار جامعه از امكانات قانوني در دفاع از خويش است. ازسوي ديگر، اين مصونيت ماهوي است و به دوره نمايندگي و مكان اظهارنظر محدود نيست چنانكه ناظر بر تمام دوره نمايندگي و زمان بعد از آن هم مي‌شود. لازم به يادآوري است كه اينگونه نظرات نمايندگان قائم به مكان اظهارنظر، تنها در صحن مجلس نمي‌شود، زيرا مصونيت و امتيازي كه براي نماينده در نظرگرفته شده، قائم به شغل نمايندگي اوست.

آنچه براي نماينده محترم مردم تهران در مجلس يعني محمود صادقي مطرح شده ناظر بر آن است كه گفته مي‌شود او به مراجع قضائي احضار شده است. اگر اين احضار مرتبط با نظرات دكتر صادقي درباره پرونده آقاي ياشار سلطاني و املاك واگذار شده از سوي شهرداري باشد، از آنجا كه او پيشتر دركسوت روحانيت بوده و درگفتار رعايت موازين اخلاقي و قانوني را مي‌كند، به نظر نمي‌رسد شاكي، دادستان باشد چنانچه برخي ازخبرگزاري‌ها اعلام كردند يكي از نمايندگان مجلس از دكتر صادقي شكايت كرده است. با توجه به اينكه به لحاظ قانوني مصونيت پارلماني درباره نمايندگان مجلس وجود ‌دارد بنابراين نمي‌توان به اظهارات او، عنوان اتهامي نشراكاذيب و تشويش افكارعمومي را داد، وانگهي نامبرده مرتكب جرم مشهود يا انتساب اتهامات شخصي به افراد خاص نشده است تا وصف توهين و هتك حرمت باشد.

حقوقداناني كه در زمينه حقوق اساسي و سياسي صاحب‌نظر هستند عنوان داشتند كه مصونيت پارلماني نمايندگان تا آنجا مطرح است كه نماينده در مقام وظيفه نمايندگي خود، اتهام شخصي به افراد وارد ننمايد، بنابراين نماينده مردم تهران درباره پرونده ياشارسلطاني اظهارنظر كرد. آنچه طرح كرده در حيطه نمايندگي او بوده است. ‌درمواردي نمايندگان مجلس سوالاتي از وزراء يا شخص دوم كشور دارند كه در اين شرايط، وزرا و رئيس‌جمهور موظف هستند با ارائه مدارك مرتبط به موضوع، پاسخ مستندي براي نمايندگان تهيه و ارائه دهند.

نگارنده صرف‌نظر از اينكه اين موضوع چگونه بازتاب داده شد، اعتقاد دارد حساب‌هاي قوه قضائيه مشخص و دقيق است. مجلس در سال‌هاي اخير درباره رفتار نمايندگان، ‌سازوكار قانوني پيش بيني كرده و رفتار نمايندگان را رصد مي‌كنند.
*منبع: روزنامه آرمان،95.9.7
**گروه اطلاع رساني**1893**9131** انتشار دهنده: شهربانو جمعه