بي‌ تجربگي سفير جديد آمريكا در سازمان ملل -سرخط روزنامه هاي اسپانيا / 4 آذر

مادريد- ايرنا- بي‌ تجربگي سفير جديد آمريكا در سازمان ملل، افزايش بدهي انگليس ناشي‌ از برگزيت ، ريزش نيروگاه هاي برق در چين و مخالفت دادستاني رژيم صهيونيستي با شهرك سازي ها ، از مهم ترين عناوين خبري روزنامه هاي روز پنجشنبه اسپانيا است .

**ال پاييس
- دولت اسپانيا اذعان كرد مجبور است حقوق هاي پايه را افزايش دهد
- ترامپ يك سياستمدار بي‌ تجربه را سفير سازمان ملل كرد
- دولت مي‌ بدهي ناشي‌ از برگزيت را 142 ميليارد يورو محاسبه كرد
- هر 40 دقيقه يك زن در روسيه به قتل مي‌ رسد
- بيش از 40 كشته به دليل ريزش يك نيروگاه برق در حال ساخت در چين

**ال موندو
- سودان جنوبي ، مهد نقض حقوق بشر
- 40 كشته در سانحه نيروگاه برق در چين
- بحران در مذاكرات بين دولت ونزوئلا و مخالفان
- مركل از تصميم ترامپ در ترك توافق ترانس پاسيفيك انتقاد كرد
- اردوغان راي پارلمان اروپا در مورد الحاق تركيه را كم ارزش شمرد

**آ ب ث
- مخالفان مي‌ گويند دولت ونزوئلا مذاكرات را ترك كرده است
- هزاران نفر در كاستاريكا و نيكاراگوئه به دليل طوفان اتو منازل خود را ترك كردند
- پارلمان كره جنوبي به استيضاح عليه رئيس جمهوري راي خواهد داد
- چيني‌ ها اكنون 30 درصد كالاهاي لوكس در تمام جهان را خريداري مي‌ كنند
- 85 هزار سوري گير افتاده در صحراي اردن براي نخستين بار از سه ماه اخير كمك دريافت كردند

**لا وانگوارديا
- ترامپ يك بي‌ تجربه را به عنوان سفير در سازمان ملل انتصاب كرد
- مارتين شولز با ترك رياست پارلمان اروپا به سياست آلمان باز مي‌ گردد
- ترامپ در سخنراني جشن شكرگذاري خواهان پشت سر گذاشتن تفرقه ها براي ساخت آمريكا شد
- دادستاني اسراييل با پروژه براي قانوني كردن شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي مخالفت كرد
- گران قيمت ترين ناو جنگي آمريكا در كانال پاناما دچار نقض فني‌ شد
- افزايش بدهي و كاهش رشد انگليس در سالهاي پسا برگزيت
اروپام *5*491**1579
انتشار دهنده :مرضيه فاتحي عليشاه

سرخط اخبار جهان