اشغالگران رژیم صهیونیستی 9 فلسطینی را دركرانه غربی بازداشت كردند

تهران - ایرنا - اشغالگران رژیم صهیونیستی صبح امروز پنجشنبه 9 تن از فلسطینیان را در كرانه غربی بازداشت كردند.

خبرگزاری فلسطینی معا روز پنجشنبه گزارش داد، پرفسور عصام راشد اشقر استاد فیزیك دانشگاه ملی النجاح نابلس نیز از جمله بازداشت شدگان است.
مركز اطلاع رسانی فلسطین نیز در گزارشی اعلام كرد عصام راشد اشقر در گذشته بارها به اسارت اشغالگران رژیم صهیونیستی در آمده است.
بازداشت شدگان فلسطینی از مناطق جنین ، قدس، رام الله و البیره هستند.
در همین حال باشگاه اسیران فلسطینی یادآوری كرد روز گذشته نیز یك فلسطینی در استان اریحا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شده است.
خاورم**1408**
مترجم: اكرم كرمی ** انتشار دهنده: مریم شفیعی