مدير كل استاندارد فارس: حامي واحدهاي صنعتي براي استانداردسازي محصولاتشان هستيم

شيراز- ايرنا- مدير كل استانداردفارس گفت: از اقدامات واحدهاي توليدي كه مشمول استاندارد اجباري نيستند براي استانداردسازي محصولات توليديشان حمايت و استقبال مي كنيم.

به گزارش ايرنا، مرتضي رهنما پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:به همين منظور و براي اجراي بند بيست و چهارم سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش پوشش استاندارد براي تمام محصولات داخلي و ترويج آن، اقدام به شناسايي بيش از سه هزار مورد از واحدهاي توليدي كرديم.
وي ادامه داد: پس از شناسايي اين واحدها، با همكاري اتاق بازرگاني شيراز از اين واحدها دعوت كرديم كه ضمن آشنايي با نحوه استاندارد سازي محصولات، در مسير استانداردسازي محصول خود گام بردارند.
رهنما اضافه كرد: بر همين اساس، تشكيل جلسه هم انديشي تشويق واحدهاي توليدي استان فارس براي استاندارد سازي محصول را در دستور كار قرار داديم كه امروز نخستين جلسه با حضور تعدادي از اين واحدها تشكيل شد و جلسات ديگري نيز با ساير واحدها خواهيم داشت.
مدير كل استاندارد فارس افزود: براي 85 درصد اين واحدهاي شناسايي شده اين امكان وجود دارد كه تقاضاي دريافت تايديه استاندارد دهند و ساير واحدها نيز مي توانند با خوداظهاري،ويژگي كالاهاي خود را ارائه دهند.
او افزود: با استاندارد سازي محصولات هم به شناسنامه دار شدن محصول كمك مي شود، هم در مصرف كننده اطمينان خاطر ايجاد مي شود و هم از عرضه كالاهاي قاچاق، تقلبي و بي شناسنامه در بازار جلوگيري مي شود.
رهنما گفت: از آنجا كه اين واحدهاي شناسايي شده هيچكدام مشمول استاندارد اجباري نيستند بنابراين لازمه انجام اين كار استقبال و همكاري اين واحدها است كه اميدواريم كه با توجه به ويژگي هايي كه براي كالاي استاندارد ذكر شد اين واحدها نيز اقدام به استانداردسازي محصولات توليدي خود كنند.
خبرنگار: سارنگ عبداللهي ** انتشاردهنده: غلامرضا مالك زاده
6122 / 1876

سرخط اخبار استان‌ها