یک نسخه خطی درباره زندگی شهید اول " الجزینی " ، در لبنان تایید شد # بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/85 خارجی.فرهنگی.لبنان. " یوسف طباجه " مورخ لبنانی ، یک نسخه خطی تاریخی مهم درباره زندگی " محمد بن مکی العاملی الجزینی " معروف به شهید اول را، که به اواخر قرن هشتم هجری برابر با چهاردهم میلادی می رسد،امضا کرد و صحت آن را مورد تایید قرار داد. طباجه روز جمعه اظهار داشت این نسخه خطی، زندگی نامه شهید اول از زمان ولادت تا کشته شدن وی را در بر دارد و از مهمترین نسخه های خطی مفقوده شده است که نسخه ای از خلاصه آن در کتابخانه آیت الله " حسین بروجردی " در ایران کشف شده و به خط یکی از فرزندان شهید اول به نام " شمس الدین محمد بن مکی العاملی الجزینی " است که در بحرین زندگی می کرده است. به گفته طباجه، شیخ شمس الدین در نوشته مختصر خود، از اشتیاقش به سرزمین پدر و اجدادش یعنی جبل عامل سخن می گوید و نشان می دهد که نسخه خطی اصلی با عنوان " نسیم سحر " از جبل عامل خارج شده وهمراه سایرکتابها در جبل عامل، توسط "جمال پاشا " معروف به جزار سوزانده نشده است. وی افزود:این نسخه خطی، دوره مهمی از تاریخ جبل عامل و منطقه (بلاد شام ) در دوره شهید اول را که همزمان با دوره پایانی حکومت مملوکی ها یعنی دوره سلطان برقوق و " بیدمر " والی شام بود، دربردارد و حرکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جبل عامل را بیان می کند. به گفته طباجه، اهمیت این نسخه خطی در بیان حقایقی درباره نقش شهید اول و جایگاه والای وی در کشورهای اسلامی به ویژه در بلاد شام است. وی افزود: این نسخه خطی، همچنین شامل قصیده های سروده شهید اول است که جدید به شمار می رود و جزو اشعار معروف وی نبوده است. خاورم 2080/2087/265

سرخط اخبار جهان