پناهی آذر: دیوان بین المللی كیفری باید به عوامل نگرانی كشورهای عضو توجه نشان دهد

تهران - ایرنا - «حسین پناهی آذر» مدیر كل حقوقی وزارت امور خارجه ایران در واكنش به خروج سلسله وار كشورهای آفریقایی از دیوان بین المللی كیفری گفت : دیوان باید دلایل این مسئله را مورد بررسی جدی قرار دهد و به نگرانی این كشورها در مورد مصونیت دولت ها و سران توجه كند.

به گزارش ایرنا، وی كه روز شنبه در پانزدهمین اجلاس مجمع كشورهای عضو دیوان بین المللی كیفری (ICC) سخن می گفت، با تاكید بر اهمیت رسیدگی به عوامل نگرانی كشورهای عضو این نهاد ادامه داد : این تصمیم برخی كشورهای آفریقایی نشانگر نارضایتی این كشورها از برخی اقدامات و رفتار های دیوان بین المللی كیفری است.
پناهی آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اعمال صلاحیت دیوان درباره جرم تجاوز گفت : جمهوری اسلامی ایران ضمن مشاركت فعال در اجلاس كامپالا، همواره حامی گسترش صلاحیت دیوان نسبت به این جرم بین المللی بوده و ضمن استقبال از این پیشرفت، امیدوار است هرچه زودتر این صلاحیت بدون هیچ محدودیت و یا ملاحظاتی اعمال گردد.
وی ادامه داد : دیوان باید در زمینه تحقیق و رسیدگی به جرم تجاوز نظامی از اتخاذ مواضع سیاسی و سایر ملاحظات خودداری كند.
پانزدهمین اجلاس مجمع كشور های عضو دیوان بین المللی كیفری (lCC) با حضور نمایندگان كشورهای پیوسته به اساسنامه رم و همچنین اعضای ناظر در لاهه هلند در حال برگزاری است.
نمایندگان كشورها و نهادهای شركت كننده، اصلاح موادی از اساسنامه و برخی مقررات آیین دادرسی دیوان بین المللی كیفری، بودجه و گزارش فعالیت در سال گذشته و آینده و برخی پیشرفت ها و چالش های پیش روی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
رسیدن به حد نصاب كشورهای تصویب كننده اصلاحیه های اجلاس 2010 كامپالا و در نتیجه فراهم شدن زمینه اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی در سال آتی میلادی، اتخاذ رویكرد های جدید در قبال جرایم خاص و خروج برخی كشورهای آفریقایی از جمله مهم ترین مباحثی است كه در بیانیه این دوره اجلاس مورد توجه قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به امضای سند اساسنامه رم مربوط به تاسیس دیوان و عدم تصویب آن ،در این اجلاس به عنوان ناظر شركت كرده است.
بتازگی،آفریقای جنوبی ،گامبیا و بروندی از این دیوان خارج شده اند. فیلپین نیز تهدید به خروج از این دیوان كرده است .
اروپام ** 9386 ** تنظیم كننده : مهران معینی جم ** انتشار دهنده: مریم شفیعی