آغاز شكل گیری دولت ترامپ با سه گزینه؛ سرخط مطبوعات آمریكا/ 28 آبان

نیویورك -ایرنا - آغاز شكل گیری تدریجی كابینه ترامپ با انتصاب ها و انتخاب ها برای سمت های محوری دولت، سرخط مطبوعات آمریكا در روز جمعه 28 آبان ماه است.

واشنگتن تایمز:
ترامپ جف سشنز را به وزارت دادگستری و مایك پومپئو را به ریاست سیا بر می گزیند
تیم رایان (مدعی رهبری دموكرات ها): وقتی ترامپ پیروز می شود یعنی یك جای كار ما بشدت خراب است
تد كروز 'تظاهر كنندگان احمق خیابانی' را به باد حمله می گیرد
استعفای جیمز كلپر، ترامپ را با حفره دیگری برای پر كردن روبرو كرده است
جمهوریخواهان مجلس از ننسی پلوسی برای رهبری دموكرات ها حمایت می كنند
پیروزی ترامپ برای آمریكای جنوبی سوال برانگیز و ترس آور شده است

**یو اس ا تودی
ترامپ، فلین، سشنز و پوپئو را برای سمت های مهم انتخاب كرد
ترامپ چگونه ممكن است روند اخراج مهاجرین را تسریع كند
مقاله:ترامپ ابتدا نیاز دارد از یكی از اردوگاه های نگهداری ژاپنی ها (درجنگ دوم)دیدن كند
بسیاری از آمریكایی ها معتقد نیستند كه ترامپ بتواند طرح های خود را اجرا كند

**نیویورك تایمز
ترامپ، جف سشنز را برای وزارت دادگستری انتخاب كرد
گفته می شود مایك پوپئو (نماینده تگزاس) انتخاب ترامپ برای ریاست سیا خواهد بود
تیم ترامپ با انتخاب سمت های بالاتر در حال شكل گرفتن است
تیم ترامپ می گوید مقام مشاورامنیت ملی ترامپ به مایك فلین ژنرال اسلام ستیز پیشنهاد شده است
آمریكا در یك تغییر جهت از منع ارسال اسلحه به سودان جنوبی حمایت می كند

**واشنگتن پست
ترامپ جف سشنز را برای وزارت دادگستری و پومپئو را برای سیا انتخاب می كند
دو استدلال برتر در حمایت از الكتورال كالج (انجمن گزینشگران) بشدت نادرست است
آیا رهبری ننسی پلوسی واقعا در خطر است
مهاجران نگرانند اخراج های ترامپ با خانواده های آنها چه خواهد كرد
یك شهر روسی به نفع ترامپ تظاهرات می كند و پوتین به آمریكا بر سر سلاح هشدار می دهد

**وال استریت جورنال
ترامپ باپیشنهاد سمت هایی به سشنز و پومپئو شروع به شكل دادن به كابینه خود كرد
ترامپ سمت مشاورت امنیت ملی خود را به مایك فلین پیشنهاد كرد
نخست وزیر ژاپن در دیدار با ترامپ بر اهمیت اتحاد امنیتی میان دو كشور تاكید كرد
اوباما درباره معاملات زیانبار ترامپ با پوتین هشدار داد
اوباما از رهبران اتحادیه اروپا خواست كه با آمریكای دوران ترامپ همكاری كنند
فرستاده سازمان ملل از اروپا خواست از الگوی ظالمانه مهاجرت استرالیا پیروی نكنند
اروپام-4-541**1479
انتشاردهنده:حسن سالك رضائی