كنفرانس بين المللي علوم اجتماعي ورزش در اصفهان آغاز به كار كرد

اصفهان-ايرنا-هشتمين كنفرانس بين المللي علوم اجتماعي ورزش عصر چهارشنبه در دانشگاه اصفهان آغاز به كار كرد.

به گزارش ايرنا، در اين كنفرانس بين المللي كه به مدت 2 روز به ميزباني دانشگاه اصفهان برگزار مي شود، 15 تن از دانشمندان و اساتيد برجسته دانشگاه هاي جهان كه در زمينه علوم اجتماعي ورزش فعاليت هاي علمي انجام داده اند، حضور دارند.
'ورزش و دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي'،'ورزش و دگرگوني هاي اقتصادي و سياسي'،'جنبش المپيك و دگرگوني هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي'، مباحث تاريخي، اخلاقي و آموزش تربيت بدني در علوم اجتماعي' و 'گردشگري(توريسم) ورزشي، تفريح و ورزش همگاني در علوم اجتماعي' از محورهاي اين كنفرانس بين المللي اعلام شده است.
همچنين 'هماهنگ سازي مديريت اوقات فراغت با زمينه هاي اجتماعي'،'ظرفيت هاي علوم اجتماعي براي توسعه ورزش'،'مديريت در علوم اجتماعي ورزش'،'دگرگوني هاي اجتماعي بر مديريت ورزش'،'راهبردهاي مديريتي بمنظور هماهنگي با تغييرات اجتماعي ورزش' و 'چالش هاي حقوقي در ورزش ملي و بين المللي' از ديگر محورهاي اين كنفرانس است.
رئيس كميته علمي هشتمين كنفرانس انجمن بين المللي علوم اجتماعي ورزش در مراسم گشايش اين كنفرانس تعداد مقاله هاي رسيده به دبيرخانه اين كنفرانس را 243 مقاله به زبان هاي فارسي و انگليسي اعلام كرد و افزود: از اين تعداد 155 مقاله پذيرفته شده است.
وحيد ذوالاكتاف افزود: در اين كنفرانس 10 مقاله خارجي و 145 مقاله داخلي ارائه مي شود و پنج كارشناس خارجي و پنج كارشناس داخلي درباره علوم اجتماعي ورزش سخنراني مي كنند.
رئيس كميته علمي هشتمين كنفرانس انجمن بين المللي علوم اجتماعي ورزش با اشاره به اينكه علوم اجتماعي ورزش در ايران، جديد و نوپاست، ابراز اميدواري كرد: برگزاري اين كنفرانس بين المللي در كشورمان، زمينه توسعه دانش در حوزه هاي مختلف جامعه شناسي ورزشي، فلسفه و تاريخ ورزش، حقوق ورزشي، خبرنگاري ورزشي، ورزش و رسانه و گردشگري ورزشي را فراهم كند.
وي از استانداري، شهرداري و باشگاه هاي فولاد مباركه سپاهان و ذوب آهن اصفهان، اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، كميته ملي المپيك و پژوهشگاه ورزش وزارت علوم به عنوان حاميان مالي و علمي هشتمين كنفرانس انجمن بين المللي علوم اجتماعي ورزش نامبرد.
هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان نيز با ابراز خرسندي از برگزاري اين كنفرانس بين المللي در دانشگاه اصفهان گفت: اهميت موضوع كنفرانس يعني 'ورزش و مسايل اجتماعي' به خوبي توسط چندين وزارتخانه و نهاد ايراني از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ورزش و جوانان، پژوهشگاه علوم ورزشي، كميته ملي المپيك، و باشگاه هاي سپاهان و ذوب آهن به خوبي درك شد و همگي براي برپايي كنفرانس به ياري علمي، مادي و معنوي ما شتافتند.
كنفرانس بين المللي علوم اجتماعي ورزش، هر سال توسط انجمن بين المللي علوم اجتماعي ورزش با هدف ارائه آخرين يافته هاي دانشمندان در زمينه علوم اجتماعي در يكي از كشورهاي جهان برگزار مي شود.
پيش از اين، كنفرانس ياد شده به ميزباني كشورهاي لهستان، جمهوري چك، پرتغال، مجارستان(دو بار) و ليتواني برگزار شده و ايران، اولين كشور آسيايي است كه ميزباني برگزاري اين كنفرانس را بر عهده گرفته است.
2093 **شبس *1488 * خبرنگار: اصغر دواتگر* انتشاردهنده: بهمن بامداد**