پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی كل كشور به یازدهمین اجلاس جهانی آمبودزمان در تایلند

كوالالامپور – ایرنا – 'ناصر سراج' رئیس سازمان بازرسی كل كشور روز چهارشنبه در اجلاس جهانی موسسه آمبودزمان در تایلند پیشنهادی كاربردی برای موفقیت ارزیابی عملكردهای آمبودزمانی و بكارگیری روش های دقیق ارزیابی عملكرد و بكارگیری افراد حرفه ای در این زمینه ارائه كرد.

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بازرسی كل كشور در این اجلاس جهانی كه در بانكوك پایتخت تایلند در حال برگزاری است، گفت كه ارزیابی نادرست از فعالیت های آمبودزمانی، چه در قالب بزرگ نمایی آنچه اتفاق افتاده و چه در شكل كوچك شمردن یا نادیده گرفتن اقدامات، تأثیر مخربی بر فعالیت های آتی این نهادها برجای خواهد گذارد.
وی در خصوص ارزیابی فعالیت های نهادهای نظارت و بازرسی در حوزه های آمبودزمانی، با برشمردن اهمیت نهاد آمبودزمان كه به عنوان واسط میان دولت ها و شهروندان عمل می كند، موضوع ارزیابی عملكرد آمبودزمان را مبحثی پایه ای و بنیادی دانست و محور اصلی آنرا اثربخشی فعالیت های آمبودزمانی عنوان كرد.
سراج، آگاهی از میزان اثربخشی بر مسأله اصلی فعالیت های آمبودزمانی، اثربخشی بر روی گروه های هدف و میزان تأثیر این فعالیت ها بر دیگر حوزه ها را حیطه های سه گانه ارزیابی عنوان كرد و گفت كه ارزیابی دقیق بدون سنجش این موارد امكان پذیر نیست و این امر تنها در یك نظام آماری قابل اعتماد معنادار خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور، گفت كه سنجش اثربخشی فعالیت های آمبودزمانی در بازه های زمانی مشخص، دوگونه روندشناسی در مورد اثربخشی آمبودزمان بوجود می آورد. بررسی ومقایسه فعالیت های یك آمبودزمان در دوره های مختلف و مورد مقایسه قرار گرفتن فعالیت های آمبودزمان های مختلف در سطوح فراملی زمینه را برای درس آموزی از تجارب دیگران در موقعیت های موفق و ناموفق فراهم می كند.
وی گفت: در ارزیابی عملكردهای آمبودزمانی بكارگیری روش های دقیق ارزیابی عملكرد و بكارگیری أفراد حرفه ای در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
سراج در پیشنهادی كاربردی خطاب به اعضای آمبودزمان بین المللی، گفت برای موفقیت در تحقق این ارزیابی، به طور موردی و نیز مطالعات مقایسه ای با همكاری این نهاد جهانی و آمبودزمان های منطقه ای، تشكیل گروه های موقت علمی و تدوین شاخص های جهانی و منطقه ای عملكرد آمبودزمانی در حوزه های أساسی این فعالیت ها ضروری است تا اینكه آمبودزمان ها تصویر وضعیت فعلی خود در مقایسه با گذشته خود و در مقایسه با دیگران را دارا باشند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پایان گفت كه بهترین فرصت ممكن برای ارائه آمارهای مقایسه ای در قالب شاخص های یاد شده و ترسیم تصویری كلی از اثربخشی های عملكرد آمبودزمانی، در اجلاس های جهانی و منطقه ای آمبودزمانی است.
یازدهمین اجلاس جهانی آمبودزمان با حضور بیش از 150 آمبودزمان از مناطق مختلف جهان روز چهارشنبه در بانكوك تایلند آغاز بكار كرد.
'محسن محمدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند نیز به همراه رئیس سازمان بازرسی كل كشور در مراسم گشایش این اجلاس شركت كرد.
واژه 'آمبودزمان' حدود 100 سال است در اروپا، آمریكا، آسیا و آفریقا برای بیان مفهوم 'مبارزه با فساد' استفاده می ‌شود.
معنی كلاسیك و اصلی این واژه، مراجع و نهادهایی هستند كه به شكایات مردم از دستگاه‌های اداری رسیدگی غیرقضایی می‌ كنند.
ویژگی این نوع رسیدگی غیرقضایی و آمبودزمانی، عدم تشریفات و افزایش سرعت ‌العمل در به نتیجه رسیدن شكایات است. به همین دلیل، آمبودزمان مورد استقبال كشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است.
آساق**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی