بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق فردا در بورس انرژی انجام می شود

تهران- ایرنا- یك مسئول بازار سرمایه گفت: بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق به ارزش 2 هزار میلیارد ریال فردا در بورس انرژی انجام می شود.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، امین شكرریز از بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق خبر داد و گفت: این اوراق به صورت سلف موازی استاندارد و برای شركت نیروگاه سنندج مپنا منتشر می شود.
مدیر بورس كالا و انرژی كارگزاری سهم آشنا افزود: مشاور عرضه این اوراق كارگزاری سهم آشنا، متعهد پذیره نویسی تامین سرمایه امین و صندوق بازارگردانی اختصاصی مپنا آشنا نیز به عنوان بازارگردان این اوراق تعیین شده است.
شكرریز به سود این اوراق اشاره كرد و در ادامه گفت: سود روزشمار این اوراق 21 درصد، سود سالیانه 22 درصد و حداكثر این سود نیز 23 درصد تعیین شده است.
وی اضافه كرد: با توجه به شرایط پس از برجام و دغدغه های شركت های تولیدی برای تامین نقدینگی، تامین مالی با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس های كالا و انرژی روش خوبی برای جمع آوری نقدینگی از بازار است.
با توجه به شرایط پس از برجام و دغدغه هایی كه شركت های تولیدی برای تامین نقدینگی دارند، تامین مالی باانتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس های كالا و انرژی روش مناسبی برای جمع آوری نقدینگی از بازار است.
روند تامین مالی صنایع از بازار سرمایه روز به روز در حال گسترش است به طوری كه انتشار اوراق سلف موازی در دو بورس كالایی كشور در كانون توجه تولیدكنندگان قرار گرفته است؛ بنابراین، پس از بزرگ ترین تامین مالی بخش كشاورزی كشور در بورس كالا كه بتازگی انجام شده، این بار نوبت بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق در بورس انرژی رسیده است.
اقتصام**2022**1961** تنظیم كننده:میثم طاهری** انتشاردهنده: مریم مسعود

سرخط اخبار اقتصاد