مراكز يادگيري محلي فرصت مهارت آموزي است

آستارا - ايرنا - رئيس سازمان نهضت سواد آموزي كشور گفت: داشتن مهارت در بهبود شرايط زندگي دنياي امروز نقش مهمي دارد و مراكز يادگيري بايد به عنوان فرصت هاي مهارت آموزي بكار گرفته شوند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا، علي باقرزاده درجلسه بررسي مشكلات سوادآموزي در اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش افزود: امروز سواد آموزي از خواندن و نوشتن به مهارت آموزي تغيير كرده است و بايد نگاهمان را به سواد آموزي اصلاح كنيم.
وي اظهار كرد: مراكز يادگيري محلي سرچشمه هاي سواد و دانايي هستند و مهارت هايي كه جامعه به آن نيازمند است بايد در اينگونه مراكز آموزش داده شود.
وي بيان كرد: مهارت آموزي در بهبود شرايط زندگي تاثيرگذار است و مراكز يادگيري مي توانند در راستاي ترويج آموزش مهارت هاي مورد نياز، نقش مهمي ايفا كنند.
در ادامه اين جلسه، مسولان تالش نيز وضعيت سوادآموزي در اين شهرستان را بيان كردند.
اداره آموزش و پرورش تالش داراي يك مركز يادگيري محلي است و امسال در حدود هزار و 50 سواد آموز در آن مركز جذب شده اند.
اين شهرستان بابيش از 190 هزارنفر جمعيت در غرب استان گيلان قرار دارد.
خبرنگار: سيدجلال سيدمحمدي**انتشار : نصراله ابراهيمي
7106 / 7124/6070