دور مقدماتي مسابقات روئينگ قهرماني كشور بانوان برگزار شد

تهران - ايرنا - دور مقدماتي مسابقات روئينگ قهرماني كشور بانوان امروز 23 آبان ماه در درياچه آزادي برگزار شد.

به گزارش ايرنا از فدراسيون قايقراني، مسابقات روئينگ قهرماني كشور بانوان از صبح امروز با برگزاري دور پيش مقدماتي و مقدماتي در درياچه آزادي آغاز شد. اين رقابت ها با حضور بيش از 50 پاروزن از 10 استان در رده هاي سني جوانان و بزرگسالان برگزار مي شود.
پس از انجام رقابت هاي پيش مقدماتي و مشخص شدن نماينده هر استان در هر ماده، دور مقدماتي برگزار شد.
در گروه اول دور مقدماتي جوانان، زينب نوروزي از زنجان با زمان 4:32.54 دقيقه اول، هانيه رمضاني از تهران توابع با زمان 4:58.77 دقيقه دوم و مهتا حقيقي از گيلان با زمان 5:19.72 دقيقه سوم شدند.
در گروه دوم اين ماده اسراء جوانمردي از تهران با زمان 4:22.23 دقيقه اول، هانيه بيداد از كرمانشاه با زمان 4:22.45 دقيقه دوم و فاطمه صفري از همدان با زمان 4:22.78 دقيقه سوم شدند.
بر اين اساس اسراء جوانمردي، هانيه بيداد، فاطمه صفري، زينب نوروزي و هانيه رمضاني در اين ماده به فينال A راه يافتند و بقيه نفرات راهي فينال B شدند.
در گروه اول دور مقدماتي روئينگ تكنفره سنگين وزن بزرگسالان نيز مريم كرمي از همدان با زمان 4:26.16 دقيقه اول، شيما جباري از مازندران با زمان 4:34.70 دقيقه دوم و پريا اسدالهي از تهران توابع با زمان 4:41.19 دقيقه سوم شدند.
در گروه دوم اين ماده پريسا احمدي از زنجان با زمان 4:23.58 دقيقه، رويا عباسي از آذربايجان غربي با زمان 4:54.64 دقيقه و مهسا توكلي از كرمانشاه با زمان 5:38.83 دقيقه اول تا سوم شدند.
بدين ترتيب در اين ماده نيز مريم كرمي، شيما جباري، پريا اسدالهي، پريسا احمدي و رويا عباسي راهي فينال A شدند و بقيه پاروزنان به فينال B راه يافتند.
در گروه اول روئينگ تكنفره سبك وزن مريم اميدي پارسا از همدان با زمان 4:21.22 دقيقه اول، اليكا افشاري از تهران توابع با زمان 4:23.26 دقيقه دوم و فرحناز عشقي از زنجان با زمان 4:23.88 دقيقه سوم شدند.
در گروه دوم اين ماده نازنين رحماني از كرمانشاه با زمان 4:13.70 دقيقه، شكيبا وقوفي از تهران با زمان 4:22.11 دقيقه و فاطمه موسوي از مازندران با زمان 4:52.92 دقيقه در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.
در اين ماده نيز مريم اميدي پارسا، اليكا افشاري، فرحناز عشقي، نازنين رحماني و شكيبا وقوفي به فينال A راه پيدا كردند و بقيه پاروزنان راهي فينال B شدند.
رقابت هاي فينال مسابقات روئينگ قهرماني كشور بانوان صبح فردا 24 آبان ماه در درياچه آزادي برگزار مي شود.
ورزشي**9129**1379
دريافت كننده: مهدي رهبر، انتشار دهنده: هادي افتخاري