منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تا پایان امسال قابل واگذاری است

بجنورد- ایرنا- مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان شمالی گفت : منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تا پایان امسال قابل واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری است.

به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی این شركت در روز یكشنبه، سیاوش وحدت در نشست بررسی نهایی و تصویب مطالعات و نقشه های فاز 1 منطقه ویژه اقتصادی بجنورد گفت: نقشه كاربری و قطعه بندی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد برای 249 هكتار مشخص شد.
وی ادامه داد : بر اساس نقشه طراحی شده ، منطقه ویژه اقتصادی بجنورد دارای زون های غذایی ، سلولزی ، فلزی ، كانی غیر فلزی ، خدماتی ، گمرك ، آموزش و غیره است.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان شمالی تاكید كرد: نقشه كاربری منطقه ویژه اقتصادی باید به تصویب سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران برسد.
وی خاطر نشان كرد: عملیات زیرسازی ، قیمت گذاری و واگذاری در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در فاز اول به مساحت 49 هكتار پس از تصویب نقشه كاربری انجام می شود.
وحدت اضافه كرد: ارزیابی زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد انجام و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست كشور قرارگرفته است.
رییس هیات مدیره شركت شهركهای صنعتی خراسان شمالی مزیت های ویژه منطقه اقتصادی بجنورد را برخورداری استان از مرز مشترك با تركمنستان و ارتباط با كشورهای آسیای میانه از طریق این كشور، قرارگیری در محور جاده آسیایی، كاهش هزینه تولید، برخورداری از معافیت های گمركی و مالیاتی اعلام كرد.
وی گسترش صنعت ترانزیت، صادرات مجدد و انتقال كالا و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال مولد را از اهداف دیگر منطقه ویژه اقتصادی اعلام كرد.
وحدت اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران، شركت شهركهای صنعتی استان خراسان شمالی به عنوان سازمان متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تعیین شده است.
استان خراسان شمالی با 936 هزار كیلومتر 300 كیلومتر مرز با جمهوری تركمنستان دارد.
این استان دارای 14 شهرك و نواحی صنعتی است كه بیش از 150 واحد تولیدی و صنعتی با اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی در این شركها و نواحی صنعتی فعالیت وسه هزارو 601 نفر نیز در این واحدهای اشتغال دارند.
براساس آمار شركت شهركهای صنعتی استان خراسان شمالی 45 درصد از اشتغال استان راشامل می شود و در حوزه صنایع كوچك نیز هم اكنون دارای 14 ناحیه و شهرك صنعتی مصوب قابل واگذاری است.
6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسی