معاون وزیر خارجه بر پیگیری همزمان سه مسیر سیاسی، میدانی و انسانی بحران سوریه تاكید كرد

تهران- ایرنا- معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: توجه به ابعاد انسانی بحران سوریه و مبارزه جدی با تروریسم را دو موضوع كلیدی و دارای اولویت برشمرد و بر ضرورت پیگیری همزمان سه مسیر سیاسی، میدانی و انسانی بحران سوریه تاكید كرد.

به گزارش ایرنا، جابری انصاری امروز- شنبه- در دیدار با «استفان دیمیستورا» نماینده ویژه دبیركل سازمان ملل در امور سوریه با اشاره به عدم تحقق توقعات و پیش بینی های برخی بازیگران منطقه ای درخصوص نامزد پیروز در انتخابات آمریكا گفت: ایران هیچگاه برنامه ریزی های خود را بر اساس اینكه در آمریكا چه كسی رئیس جمهور می شود تنظیم نكرده است و این مسئله را امر داخلی آمریكا تلقی كرده است.
وی با تشریح روند حوادث و تحولات بین المللی از نگاه جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت رایزنی ها در این شرایط صحه گذاشت.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه هرگونه راه حل موثر درخصوص وضعیت حلب را نیازمند توجه به دو مساله مهم و اساسی دانست؛ اینكه مقدمات تجزیه حاكمیت ملی سوریه فراهم نشود و دیگر اینكه با خروج هر چه سریعتر گروه های مسلح از شرق شهر حلب، به سیاست گروگان گیری چند صد هزار شهروند سوری به دست گروههای تروریستی خاتمه داده شود.
انصاری تاكید كرد: حفظ وحدت سرزمینی و حاكمیت ملی سوریه بسیار مهم است و هر ساز و كاری در ارتباط با حل بحران سوریه و مدیریت شرائط حلب نباید ناقض این اصل مهم و اساسی باشد.
«استفان دیمیستورا» نماینده ویژه دبیركل سازمان ملل در امور سوریه نیز در این دیدار با اشاره به رخدادهای جدید بین المللی و تاثیر این رخدادها بر وضعیت سوریه، خواستار همفكری با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك بازیگر و شریك اصلی در طراحی راهكار برون رفت از بحران جاری در سوریه شد.
نماینده دبیركل سازمان ملل همچنین با اشاره به وضعیت پیچیده و خاص حلب، توجه همه طرفهای ذیربط جهت تسریع در حل مشكلات انسانی این شهر را ضروری خواند.
سیام**3061**1449*تنظیم كننده: میترا بلندقامتی*انتشاردهنده: امیر كاردان راد