مزاياي پيوستن ايران به كريدوراقتصادي چين و پاكستان - مهدي هنردوست*

درملاقات دكترحسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و نواز شريف نخست وزير جمهوري اسلامي پاكستان كه در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك انجام شد ، ايران تمايل خود را براي پيوستن به كريدور اقتصادي چين-پاكستان ابراز كرد.

اين موضوع مورد استقبال نخست وزير پاكستان قرارگرفت و در پي آن مقامات چيني نيز مشاركت ايران در اين طرح بزرگ اقتصادي را مثبت ارزيابي كرده و آن را يك همكاري بسيار خوب بين كشورهاي منطقه توصيف كردند.
پيوستن ايران به كريدور اقتصادي چين – پاكستان داراي مزاياي بسياري براي اين طرح اقتصادي كلان است. در درجه نخست خلاء كنوني در روابط ميان دو كشور را كه عبارت است از كمبود ارتباطات، پر مي كند.
شمول ايران در طرح ياد شده در هم تنيدگي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و به تبع آن تقويت ارتباطات فيمابين سه كشور ايران پاكستان و چين را به همراه خواهد داشت.
هم اكنون روابط تجاري ايران و چين بالغ بر 40 ميليارد دلار در سال است و قرار است در ده سال آينده اين رقم به 600 ميليارد دلار يعني 15برابرسطح فعلي بالغ شود. متاسفانه حجم روابط تجاري ايران و پاكستان بسيار پائين تر از حد انتظار و كمتر از يك ميليارد دلار در سال است.
ازآنجا كه سه كشور مذكور داراي اقتصاد مكمل هستند، دستيابي به اهداف بالاي تجاري در سايه همكاري هاي سه جانبه امري واقعي و ملموس است.
طرح كريدور اقتصادي چين-پاكستان مي تواند زمينه مناسبي براي سه كشور براي رشد مناسبات تجاري قلمداد شود. ايران از جمله كشورهايي است كه داراي بزرگ ترين ذخاير انرژي در منطقه و جهان است و مي تواند با قرار گرفتن در يك سوي اين كريدور اقتصادي، نيازهاي سوي ديگر آن را كه بزرگترين قطب اقتصادي منطقه و از بازيگران مهم صحنه اقتصاد بين الملل، يعني چين، قرار دارد تامين كند.ايران نه تنها داراي منابع غني نفت و گاز است بلكه در زمينه صدور برق نيز ظرفيت هاي فراواني دارد و مي تواند تا ميزان سه هزار مگاوات برق به پاكستان صادر كند.
تجارب ارزشمندي كه ايران طي سالهاي گذشته در زمينه هاي مختلف علمي ، صنعتي، ساخت سد، جاده وبزرگراه و نيروگاه هاي عظيم، صدور خدمات فني و مهندسي و .... كسب كرده و آن را به كشوري با رتبه نخست در بسياري از اين زمينه ها در منطقه و حتي جهان مبدل ساخته است، مي تواند در روند اجراي زيربنايي طرح كريدور اقتصادي بطور قابل توجهي كمك كند.
طرح كريدور اقتصادي فرصتي است تا ظرفيت ها و پتانسيل هاي اجتماعي و اقتصادي سه كشور مهم منطقه را در هم تنيده و خيل عظيم نيروي جوان و جوياي كار در كشورهاي مشمول اين طرح را جذب كند.
جمعيت بالغ بر يك ميليارد و نيمي سه كشور ايران، پاكستان و چين بيانگر ظرفيت بازار بسيار گسترده اي است كه مي تواند دسترسي متقابل به بازارهاي مذكور را تسهيل كند و رفاه و آسايش را به همراه آورد .
نكته قابل توجه ديگر اينكه سه كشور ايران، پاكستان و چين از موقعيت هاي ژئواستراتژيكي ويژه اي برخوردارند كه بهره گيري از آن موقعيت ها موجب افزايش توان منطقه اي وبين المللي آنها خواهد شد.ايران با موقعيت منحصربفرد جغرافيايي خود، مي تواند نقطه اتصال كريدور اقتصادي چين - پاكستان به بازار عظيم آسياي ميانه، روسيه و قفقاز و به تبع آن اروپا باشد.
ايران از يك طرف به آب هاي خليج فارس و اقيانوس هند دسترسي دارد و از سوي ديگر درياي خزر. دو بندر گوادر و چابهار نيز به عنوان نقاط اتصال كريدور اقتصادي نقش تكميلي در اين چرخه اقتصادي ايفا مي كنند.
بدون ترديد موفقيت سه كشور در تحقق اهداف ايجاد كريدور اقتصادي، مستلزم وجود ثبات و امنيتي پايدار است كه اكنون توسط گروه هاي افراطي و تروريستي به چالش كشيده شده و نيازمند همكاري امنيتي سه كشور و ساير كشورهاي مجاور اين طرح بزرگ اقتصادي است؛ كشورهايي كه همگي مي توانند از منافع سرشار اين طرح بهره مند شوند.
به عبارت ديگر همكاري براي اجراي اين طرح، ثبات، استقرار و امنيت را نيز كه زيربناي توسعه است، براي منطقه به همراه خواهد داشت.
پيوستن ايران به كريدور اقتصادي چين – پاكستان يك همكاري بُرد-بُرد براي سه كشور خواهد بود و بطور طبيعي منطقه جنوب، غرب و شرق اسيا از فوايد بسيار آن بهره مند خواهند شد.
منافع انكار ناپذير سرشار اين طرح سبب گرديده تا همه افراد و گروه ها با گرايش هاي مختلف سياسي، بر ضرورت اجرايي شدن آن تاكيد كنند.
بي شك اينگونه همكاري هاي منطقه اي موجب تقويت دوستي، همكاري و صلح و ثبات در منطقه خواهد شد كه اكنون از مواضع و اقدامات تفرقه افكنانه رنج مي برد.
جمهوري اسلامي ايران همواره بر اين موضوع تاكيد كرده كه ثبات، امنيت و رفاه و آسايش مردم كشور برادر و مسلمان پاكستان از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و آمادگي براي ارسال گاز ، انتقال برق و اكنون حضور با قوت و قدرت در كريدور اقتصادي را بايد در اين راستا ارزيابي كرد.
-----------------------------------------------------------------------------
*سفير جمهوري اسلامي ايران در پاكستان