90 گسل زلزله در استان شناسايي شده است

بردسكن- ايرنا- مديركل مديريت بحران استانداري خراسان رضوي گفت: تاكنون 90 گسل زلزله در استان شناسايي شده كه 21 مورد آن جزو گسل هاي مهم است.

به گزارش ايرنا حجت علي شايانفر سه شنبه شب در نشست شوراي اداري بردسكن افزود: كشور ما با داشتن 6 ناحيه لرزه خيز خطر پذيري بالايي از اين بابت دارد و استان خراسان رضوي يكي از استان هاي لرزه خيز كشور به شمار مي رود كه 65 درصد از گستره آن لرزه خيزي بالايي دارد.
وي گسل درونه بردسكن را يكي از گسل هاي فعال كشور دانست و گفت: اين گسل 700 كيلومتر طول دارد و پتانسيل زيادي براي وقوع زمين لرزه دارد و از ابتداي امسال 22 زمين لرزه در شهرستان بردسكن به ثبت رسيده است.
شايانفر همچنين به مشكلات استان در حوزه آب اشاره كرد و گفت: ميانگين بارش در كشور 250 و در خراسان رضوي 215 ميلي متر است كه عمدتا به صورت رگباري است.
وي دو سوم پهنه استان را در معرض خطر سيل دانست و با بيان اينكه 74 درصد مساحت استان اقليم خشك است، عنوان كرد: در خراسان رضوي 350 رودخانه و مسيل وجود دارد و 80 درصد منابع آبي اين استان وابسته به آب هاي زيرزميني است.
وي اعتبارات سال قبل حوزه مديريت بحران استان را هزار و 340 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: با توجه به خشكسالي هاي اخير و وجود مشكل در بخش آب روستايي، 80 درصد آن صرف اجراي طرح هاي آبرساني به نواحي روستايي شد.
مديركل مديريت بحران استانداري خراسان رضوي به كمبود اعتبارات اين حوزه اشاره كرد و گفت: متاسفانه در سال هاي اخير به حوزه هاي پيشگيرانه توجه خاصي نشده است.
شايانفر به بحران كم آبي و بي آبي در اين استان اشاره كرد و گفت: از 37 دشت استان 34 دشت آن ممنوعه شده و يا در وضعيت بحراني است.
به گزارش ايرنا فرماندار بردسكن نيز در اين نشست با اشاره به وقوع چندين زمين لرزه در يكماه اخير در اين منطقه از آمادگي دستگاههاي اجرايي شهرستان در اين مقطع تقدير كرد.
برات علي نيا افزود: يكي از هنرهاي مديران در مواقع بحران بايد اين باشد كه از امكانات و تجهيزات موجود بهترين امدادرساني را انجام دهند نه اينكه از فضاي به وجود آمده براي دامن زدن به مطالبات استفاده كنند.
رئيس شوراي اداري بردسكن اظهار داشت: متاسفانه برخي روساي ادارات در رفع مطالبات مردم قوانين و مقررات را بهانه مي كنند در صورتي كه نفس شكل گيري قوانين براي حل مشكلات مردم است.
وي به بحران خشكسالي در بردسكن اشاره كرد و گفت: در سال زراعي گذشته حدود 100 ميلي متر بارندگي در شهرستان داشتيم كه از اين لحاظ بردسكن رتبه سوم خشكسالي را در استان كسب كرد.
علي نيا از گازرساني به 15 روستاي بردسكن تا زمستان امسال خبر داد و گفت: دولت براي اجراي اين طرح ها 80 ميليارد ريال هزينه كرده است.
فرماندار بردسكن با اشاره به گسل درونه، بر ساخت انبار امدادي و راه اندازي پست امداد نجات هوايي در اين شهرستان تاكيد كرد و گفت: با توجه به زلزله خيزي منطقه، امكانات و تجهيزات امدادي بردسكن كافي نيست و تقويت ناوگان امدادي اين شهرستان بايد جدي گرفته شود.
مركز شهرستان 76 هزار نفري بردسكن در 273 كيلومتري مشهد واقع است.
** انتشار دهنده: علي اصغر ايزدي
ن/5132