اصلاحات ساختاري در تامين اجتماعي ايجاد شود/ 42 ميليون نفر تحت پوشش تامين اجتماعي هستند

تهران - ايرنا - مدير عامل سازمان تامين اجتماعي با تاكيد برضرورت انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: اين تغييرات بايد بطور مستمر انجام شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيدتقي نوربخش روز سه شنبه در همايش صندوق‌هاي بازنشستگي، تنگناها و راهكارها كه روز سه شنبه در پژوهشگاه نيرو برگزار شد،‌ افزود: اصلاحات سيستمي، پارامتريك، فني و اجرايي به عنوان راهكارهاي پيش رو بايد انجام شود.
نوربخش در بخش ديگري از سخنانش به ميزان بدهي هاي سازمان تامين اجتماعي از دولت اشاره كرد و گفت:‌ ميزان اين بدهي ها در سال 92، 60 هزار ميليارد تومان بود كه اينك اكنون اين رقم به 110 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي تصريح كرد: در ماده مصوب اخير كميسيون تلفيق آمده است كه دولت بايد به طرق مختلفي اعم از اجاره، فروش اوراق مشاركت و سكوك طي 5 سال اين بدهي را تسويه كند.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه كسري صندوق هاي بازنشستگي در سال 94، 16 ميليارد دلار است، گفت: تعهدات آتي صندوق هاي بازنشستگي 410ميليارد دلار خواهد بود.
ربيعي گفت: در كميسيون تلفيق مجلس، ماده‌اي براي پرداخت ديون دولت تصويب شده است. دولت نمي‌تواند به صورت نقدي مبالغ بدهي را پرداخت كند و تهاترهايي انجام مي شود. در اينجا بايد گفت كه نقش تامين اجتماعي در اقتصاد كشور تعيين كننده است و در عين حال از فضاي كسب و كار تاثير پذيرهستيم.
نوربخش ادامه داد: درست است كه صندوق هاي بيمه نبايد وارد بنگاهداري شود اما شرايط ايجاب كرده كه به طرق ديگر بدهي ها پرداخت شود.
وي تامين اجتماعي را صندوق بين نسلي قلمداد كرد و گفت:‌سرمايه گذاري در اين صندوق يك الزام است، ولي نوع سرمايه گذاري و اينكه حفظ ارزش منابع چگونه باشد قابل بحث است. بايد عملكرد شفاف باشد و درامور زيربنايي سرمايه گذاري شود.
نوربخش گفت: در حال حاضر‌صندوق تأمين اجتماعي 42 ميليون تن را تحت پوشش خود دارد. هم اينك از14 ميليون بيمه شده اصلي تحت پوشش، 10ميليون تن بيمه شده اجباري ، دو ميليون بيمه شده مشاغل آزاد و دوميليون تن بيمه شدگان تكليفي هستند.
وي ادامه داد: دو ميليون و700 هزار نفر ازافراد تحت پوشش مستمري بگير هستند كه شمار آنها با خانواده شان به بيش از 5 ميليون نفر مي رسد.
نوربخش افزود: در سال 80، يك ميليون و100 هزار مستمري بگير داشتيم اما با بازنشستگي‌هاي پيش ازموعد، اكنون تعداد آنها به 2 ميليون و 700 هزارتن رسيده است و با اين شيب تند معلوم است كه چه بلايي بر سر صندوق مي آيد.
وي در بخش ديگر سخنانش به تشريح سير تكوين سازمان تامين اجتماعي در كشور پرداخت و گفت: بيمه‌هاي اجتماعي از سال 1310 با صندوق بيمه‌هاي راه و راهسازي ايجاد شد و طي روندي در سال 32 تحت عنوان سازمان بيمه اجتماعي كارگري شكل گرفته است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي صرفا يك صندوق بازنشستگي و يا يك بيمه گر سلامت نيست بلكه مسئوليت هردو اين ها را برعهده دارد و علاوه بر آن 16 مزيت بيمه‌اي ديگر را نيز طبق قانون به بيمه گران ارائه مي دهد.
نوربخش مكانيسم بيمه‌اي تامين اجتماعي را روش DB (روش مزاياي تعيين شده) بيان كرد و گفت: سطح پوشش ومكانيسم تامين منابع آن در قانون تعريف شده است و ميزان مزايا از قبل طبق فرمول مشخص شده است.
وي با اشاره به ارتباط ميان منابع و مصارف در روش DB (روش مزياي تعيين شده) بر اساس محاسبات اكچوئري گفت: وقتي مفروضات جمعيتي و مفروضات بازار سرمايه به هم بخورد چالش هايي ايجاد مي شود. از جمله اين عوامل سن بازنشستگي با توجه به اميد به زندگي است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: اكنون اميد به زندگي به 76 تا 78 سال رسيده است درحالي كه سن بازنشستگي سال به سال كاهش يافته و همپاي افزايش سن بازنشستگي حركت نكرده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: به منظور پايداري صندوق هاي بيمه اي، بايد سن اميد به زندگي و سن بازنشستگي همپاي يكديگر حركت كنند.
به گزارش ايرنا،‌ همايش يك روزه صندوق هاي بازنشستگي تنكناها و راهكارها امروز - سه شنبه در پژوهشگاه نيرو با حضور جمعي از مسئولان دولتي و نمايندگان صندوق هاي بيمه اي برگزار شد.
اجتمام**9136** 1569**خبرنگار: فرزانه جلاليان *انتشار: علي حبيبي