پنج هزار زن امسال به نیروی پلیس افغانستان پیوستند

هرات - ایرنا - سخنگوی فرمانده پلیس هرات افغانستان با بیان اینكه امسال 200 زن جذب نیروی پلیس این استان شده اند و مشغول فراگیری آموزش های نظامی هستند ،‌گفت: در مدت یاد شده در سراسر این كشور در مجموع پنج هزار زن به كادر پلیس پیوسته اند.

«عبدالروف احمدی»، روز شنبه در حاشیه همایش پلیس زن در هرات به خبرنگار ایرنا گفت كه امسال در سراسر كشور بیش از پنج هزار زن به نیروی پلیس افغانستان پیوسته اند و شماری از آنان نیز آموزش های نظامی حرفه ای خود را در تركیه گذرانده اند.
اغلب نیروهای پلیس زن افغانستان برای كسب آموزش های حرفه ای به كشور تركیه اعزام می شوند و امسال حدود 500 تن از زنان افغان، پس از گذراندن دوره های آموزشی به كشور خود بازگشته اند.
سخنگوی فرمانده پلیس هرات افزود كه زنان مانند مردان توانائی های خوبی در مبارزه با دشمنان دارند و به عنوان نیمی از پیكره جامعه افغانستان، دوشادوش مردان می توانند با تروریست ها مقابله كنند.
احمدی گفت كه روند جذب پلیس زن ، هر سال نسبت به سال ماقبل در هرات و سراسر افغانستان رو به رشد بوده است.
انجام اصلاحات به ویژه در حوزه زنان و حضور آنان در عرصه های سیاسی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، یكی از شرائط جامعه جهانی برای ادامه كمك ها به افغانستان اعلام شده است.
«فاضله رسولی» یك زن پلیس در هرات و از شركت كنندگان این همایش كه دوره های آموزشی خود را در تركیه گذرانده است، گفت كه به رغم سختی ها و ممانعت هائی كه برای وی وجود داشته، توانسته با علاقه خود برای پوشیدن لباس پلیس در افغانستان، جامه عمل بپوشاند.
وی كه با كسب مدارج عالی نظامی، اینك به عنوان افسر حقوق بشر كودكان در شهرستان «شیندند» هرات، مشغول خدمت است، افزود: قصد دارد سایر زنان هرات را نیز برای پیوستن به صفوف پلیس ترغیب كند و به آنان بگوید كه در صورت علاقه و پشتكار باوجود برخی مخالفت ها، می توانند به خواسته های خود دست یابند.
كمتر از یك دهه قبل، مردم هرات به دختران خانواده خود اجازه نمی دادند تا به آسانی در نیروهای نظامی مشغول به كار شوند و آن را ناپسند می دانستند و به همین خاطر در ابتدا حرفه های غیرنظامی را در نیروی پلیس، اختیار كردند و رفته رفته مسئولیت های نظامی را عهده دار شدند.
آساق**292*1610**1663**انتشار دهنده:‌خسرو حسینی