انتقاد وزير علوم از پرداخت نشدن بودجه پژوهش

تهران- ايرنا- وزير علوم، تحقيقات و فناوري از پرداخت نشدن بودجه پژوهشي لازم ابراز نگراني كرد و گفت: هر چند جايگاه علمي كشور در جهان مطلوب است، اما همان‌ گونه كه رهبر معظم انقلاب فرمود؛ نگران كاهش اين شتاب هستيم.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا از مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در ابتداي دويست و نود و نهمين جلسه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ ها و مراكز آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمد فرهادي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اخير ايشان با نخبگان گفت: به رغم تأكيدات معظم له، تاكنون بودجه پژوهشي لازم پرداخت نشده است.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: حفظ و افزايش شتاب رشد علمي كشور ارتباط مستقيمي با تأمين اعتبارات مورد نياز دارد.
وزير علوم با اشاره به آمار ارائه شده در مورد شتاب علمي كشور گفت: هر چند جايگاه علمي كشور در جهان مطلوب است، همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالي» فرمود؛ نگران كاهش اين شتاب هستيم.
در ادامه جلسه، گزارش اقدامات انجام شده در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي براي اجراي سند دانشگاه اسلامي، توسط دبيرخانه شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزشي ارائه و دانشگاه ‌هاي برتر در اجراي سند مشخص شد.
در ادامه گفتمان سازي سند دانشگاه اسلامي، هماهنگ‌سازي و ايجاد انسجام سازماني، تعيين اولويت‌ هاي سند و ارزيابي و پايش مصوبات ابلاغي به عنوان محورهاي اصلي اجراي سند دانشگاه اسلامي برشمرده و براي ايجاد وحدت رويه كلان در اجراي سند، مصوب شد؛ رؤساي دانشگاه‌ ها مسئول اجراي سند در دانشگاه ‌هاي متبوع خود بوده و دانشگاه ‌ها بر اساس گزارش هاي ارسالي در خصوص ميزان اجراي سند ارزيابي مي شوند.
بر همين اساس دانشگاه‌ ها مكلف شدند نسبت به تطبيق اسناد راهبردي، با سند دانشگاه اسلامي اقدام كنند و در اين زمينه مقرر شد هيئت امناي دانشگاه‌ ها نسبت به پيش بيني و اختصاص رديف بودجه مشخص براي اجرايي‌سازي اقدامات سند دانشگاه اسلامي تمهيدات لازم را اتخاذ كنند.
دبيرخانه شورا موظف شد نسبت به برگزاري جلسات توجيهي با رؤسا و معاونان دانشگاه‌ ها به صورت استاني و منطقه‌ اي اقدام كند، همچنين ملحوظ نمودن موضوع اجرايي سازي سند دانشگاه اسلامي در دستور همايش رؤساي دانشگاه ‌ها مورد تأكيد قرار گرفت.
در پايان مقرر شد در جلسات آتي، دستگاه‌هاي عضو شورا نسبت به ارائه گزارش فعاليت‌هاي انجام شده در راستاي اجراي سند دانشگاه اسلامي اقدام كنند.

** رفع آسيب‌هاي اجتماعي براي درازمدت با تمركز بر خانواده ميسر است
محمد نريماني در گفت وگو با مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد وضعيت فعلي نهاد خانواده در جامعه با توجه به آسيب‌هايي كه متوجه اين نهاد شده، گفت: به نظر من يكي از مسائل عمده‌ درباره خانواده نقش آن در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي است.
وي ادامه داد: خانواده نقش اصلي در تعليم و تربيت فرزندان ايفا مي‌كند و به همين دليل اگر خانواده دچار آسيب شود و استحكام خود را از دست بدهد بدون ترديد تعليم و تربيت آسيب مي‌بيند و اين اتفاق فرزندان را به سمت آسيب‌هاي اجتماعي سوق مي‌دهد.
نريماني افزود: براي حل آسيب‌هاي اجتماعي در روند درازمدت بايد بر خانواده تمركز و سرمايه ‌گذاري كنيم. اگر بتوانيم فضايي خانوادگي را در جامعه ترويج و نهادينه كنيم كه ارتباط احساسي و عاطفي ميان اعضاي آن حفظ شود بر بهداشت رواني اعضاي خانواده تأثير مثبتي خواهد گذاشت.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: درباره آسيب‌هاي اجتماعي بايد كار ريشه‌اي و اساسي و براي پيشگيري اوليه روي خانواده كار كنيم. نياز به خانواده‌اي داريم كه پايبند ارزش‌ها و اعتقادات باشد؛ خانواده‌اي كه اعضاي آن بتوانند همديگر را درك كنند و با چنين خانواده‌اي مي‌توانيم شخصيت سالمي را در نسل جديد ايجاد كنيم.
وي در مورد راهكارهاي تقويت جايگاه خانواده در سطح جامعه نيز گفت: براي تقويت جايگاه خانواده بايد تمام نهادهاي رسمي و غيررسمي بر اين موضوع متمركز شوند. افرادي كه در تبليغات اسلامي كار مي‌كنند. روحانيون معزز بايد روي خانواده تأكيد زيادي داشته باشند. نهادهاي دولتي ما بايد از طريق اسوه‌هاي فرهنگي اهميت خانواده را يادآوري و تأكيد كنند. نقش رسانه‌هاي گروهي هم در همين مسير قابل توجه است.
وي ويژگي هاي الگوسازي را شامل الگوهايي جديد و تأثيرگذار دانست و خاطرنشان كرد: بايد به سراغ الگوهايي رفت كه مي‌توانند با ترقي جامعه خود را وفق دهند و مورد سرمشق جامعه قرار بگيرند. براي اين كار ابتدا بايد الگوهاي موفق را در جامعه شناسايي كنيم و بر اساس فرهنگ‌هاي مختلف و اقشار مختلف به خانواده‌ها معرفي كنيم.
فراهنگ**9157**1027**دريافت كننده: منصوره شوشتري**انتشاردهنده: جواد دهقاني