شبكه ملي اطلاعات، زير ساخت ارتباطي كل فضاي مجازي كشور است

تهران- ايرنا- معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي گفت: شبكه ملي اطلاعات زير ساخت ارتباطي كل فضاي مجازي كشوراست و‌ نيازهاي ارتباطي همه را تامين مي كند.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي، دكترعباس آسوشه با اشاره به جلسه اخير شوراي عالي فضاي مجازي و تصويب سند تبيين الزامات شبكه ملي اطلاعات، افزود: برخي از فصول اين سند از جمله؛ شبكه ملي اطلاعات به‌عنوان زيرساخت ارتباطي كل فضاي مجازي، استقلال شبكه و مديريت شبكه، بحث، بررسي و تصويب شد.
وي، هدف از تدوين اين سند را يك پارچه سازي نظرها و تضمين هماهنگي طراحي شبكه، با الزامات كلان بالادستي اعلام و اظهار كرد: شبكه ملي اطلاعات از پروژه‌هاي مهم ملي فضاي مجازي است و با رويكردهاي جهاني و ضرورت‌هاي ملي اجرا مي شود.
معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي كشور ادامه داد: در طراحي شبكه ملي اطلاعات، ارائه خدمات زيرساختي پيشرفته و مطابق نيازهاي كشور، بهره‌مندي از مزاياي اقتصادي صنعت اينترنت و اكوسيستم ملي فاوا، صيانت و رشد فرهنگ اسلامي- ايراني در فضاي مجازي و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات كاربران ايراني در برابر تهديدات عليه امنيت و حريم خصوصي در اسناد بالادستي كشور الزام شده است.
آسوشه افزود: برقراري ارتباطات ميان زير شبكه هاي شبكه ملي اطلاعات، قابليت توسعه بومي و اختصاصي سازي، امكان تعريف، ايجاد، نگهداري و توسعه زيرشبكه‌هاي مختلف اختصاصي، پوشش كشوري مناسب خدمات پهن‌باند و افزايش ظرفيت شبكه‌ها و تجميع و دسترسي پهن‌باند، متناسب با نيازهاي خدمات و محتواي بومي، از وجوه مهم اين شبكه است.
وي شبكه ملي اطلاعات را داراي حدود و مرزهاي معين و مشخص و استقلال دانست و گفت: متكي نبودن به شبكه‌هاي غيرخودي در تامين كليه زيرساخت‌ها، خدمات ارتباطي و پايه كاربردي، خود اتكايي در برنامه‌ريزي، طراحي، پايش و ارزيابي و توسعه و ارتقا، پيشبرد نظام‌مند بومي‌سازي از اصول حاكم بر اين شبكه است.
معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي مديريت را يكي از ويژگي هاي مهم شبكه ملي اطلاعات دانست و گفت: خودگرداني در مديريت، برنامه‌ريزي، طراحي، تامين منابع، اجرا، پشتيباني، توسعه و پايش و ارزيابي با استفاده از نيروي انساني متخصص داخلي و دانش بومي، اعمال مديريت يكپارچه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع ملي و تضمين كيفيت خدمات،از ديگر ويژگي هاي شبكه ملي است.
آسوشه افزود: در جلسه آينده شوراي عالي فضاي مجازي بررسي ساير بخش هاي سند تبيين الزامات شبكه ملي اطلاعات، ادامه خواهد داشت و با بررسي و تصويب مربوط به خدمات و محتوا، سلامت وامنيت و تعرفه و مدل اقتصادي شبكه ملي اطلاعات، سند مذكور به طور كامل تصويب و براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
علمي**1293 **1440
خبرنگار: محمد طاهري** انتشار:‌معصومه گلشن

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش