نهادهاي مسئول پيگير ارتقاي شاخص هاي سواد حامعه عشايري آذربايجان غربي باشند

اروميه- ايرنا- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: نهادهاي مسئول پيگير ارتقاي سوادآموزي حامعه عشايري استان باشند.

به گزارش ايرنا و به نقل از سايت اطلاع رساني استانداري آذربايجان غربي، عليرضا رادفر عصر چهارشنبه در جلسه كميسيون سياسي و اجتماعي شوراي عشاير استان افزود: برنامه ريزي براي حل مشكلات عشاير نيازمند شناخت فرهنگ و بايد و نبايدهاي زندگي عشايري است.
وي اضافه كرد: اگر برنامه ريزي هاي ما براي عشاير استان بدون توجه به باورها، نوع زندگي و فرهنگ آنها باشد، نمي توانيم در جهت حل مشكلات مربوط به عشاير گام هاي اساسي برداريم.
وي بر لزوم ارتقاي شاخص هاي سواد جامعه عشايري استان تاكيد كرد و ادامه داد: با توجه به اينكه در زندگي عشايري استان بيشتر فرزندان عشاير مشغول كارهاي مربوط به چرا و نگهداري دام هستند، در زمينه سوادآموزي فرزندان عشاير عقب ماندگي هايي به وجود آمده است كه لازم است اداره كل عشاير استان با كمك آموزش و پرورش استان و ديگر دستگاههاي ذيربط، براي جبران اين عقب ماندگي ها و تشويق خانواده هاي عشاير براي ترغيب فرزندانشان به سوادآموزي برنامه ريزي و اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي اظهار كرد: ارتقاي سطح سواد و تحصيلات در ميان عشاير، بدون ترديد مسير حل مشكلات و همچنين ارتقاي سطح رفاه و آسايش آنها را هموارتر خواهد كرد.
رادفر گفت: اسكان عشاير، چراي دام ها و فروش توليدات لبني عشاير آذربايجان غربي از جمله مباحثي است كه بايد براي بهبود وضعيت در اين موارد، برنامه ريزي هاي لازم ضورت گيرد.
بهرام زينال زاده مديركل امور عشايري آذربايجان غربي هم در اين جلسه با ارائه گزارشي از عملكرد شوراي عشايري استان اظهار كرد: اين استان پس از خوزستان و فارس، رتبه سوم را به لحاظ تعداد عشاير در كشور دارد.
وي اضافه كرد: چهار درصد جمعيت آذربايجان غربي را عشاير تشكيل مي دهند كه با توجه به اين امر مي توان برنامه ريزي هاي بهتري در راستاي حل مشكلات آنها انجام داد.
وي اظهار كرد: 25 درصد توليدات دامي استان از جمله توليد گوشت، پشم و شير توسط عشاير صورت مي گيرد و همچنين 60 هزار هكتار از اراضي زراعي و باغي استان در اختيار عشاير است.
به گزارش ايرنا، افزون بر 12 هزار نفر، جمعيت عشايري آذربايجان غربي هستند كه در شهرستان هاي مختلف اين استان زندگي مي كنند.
2093**خبرنگار و انتشاردهنده: صابر چهرقاني