بيش از 200 هزار نفر از صندوق بيمه بيكاري مقرري دريافت مي كنند

سمنان-ايرنا-مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي گفت: هم اكنون 218 هزار نفر در كشور زير پوشش صندوق بيمه بيكاري بوده و ماهانه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي كنند.

كريم ياوري شامگاه چهارشنبه در حاشيه كارگاه آموزشي حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري در اداره كل فني حرفه اي استان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: سعي بر اين است تا زمينه بيشتر پوشش كارگران ديگر كه بدون ميل و اراده از كار بيكار مي شوند با ايجاد اشتغال مجدد و خروج زود هنگام مقرري بگيران كنوني از صندوق بيمه بيكاري فراهم شود.
وي شمار افراد زير پوشش بيمه اجباري در تامين اجتماعي را در زمان حاضر حدود 9 ميليون نفر اعلام و اظهار كرد: هم اكنون كار فرمايان سه درصد حق بيمه بيكاري كارگران بيمه شده اجباري تامين اجتماعي را پرداخت مي كنند.
ياوري عمده مشكلات كارگران بيكار شده در كشور را اتمام زمان قرار داد آنان با كار فرما ذكر كرد و گفت: البته كارگران براي دريافت حق بيمه بيكاري بايد در زمان اتمام قرار داد يك سال سابقه داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون مقرري بيمه بيكاري پرداختي به افراد مجرد حداقل شش ماه و حداكثر 36 ماه و براي افراد متاهل حداقل 12 ماه و حداكثر 50 ماه است كه در نهايت 80 درصد آخرين دريافتي كارگر به آنان پرداخت مي شود.
مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اضافه كرد: همچنين در قانون براي افراد مقرري بگير كه فردي را زير پوشش خود نداشته باشند ميزان مقرري را 55 درصد آخرين مزد دريافتي تعيين كرده است به شرطي كه از حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار كمتر نباشد.
ياوري در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه برنامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي برخورد با قرار دادهاي سفيد امضا در بحث كار فرما و كارگر، تصريح كرد : معاونت روابط كار، ستاد و همه مسئولان اين وزارتخانه بر اين عقيده هستند كه بايد بازرسي هاي دائم و مستمر و با دقت بيشتر همكاران روابط كار در استان هاي كشور صورت گيرد و سعي شود تا از اين عمل زشت قرار داد سفيد امضاء به طور موثر جلوگيري شود.
وي درباره قراردادهاي موقت ميان كارفرما و كارگر نيز يادآور شد: قرار داد موقت يك امري قانوني و پذيرفته شده است و انكار اين قرار داد بي جهت است.
ياوري تصريح كرد: اين قرارداد بايد ميان قرار دادهاي كار موجود باشد چرا كه نوعا مربوط به طرح ها و فعاليت هايي است كه داراي مدت زمان معين و پروژه اي و ماهيت موقت دارند و تمايل كارفرما و كارگر به اين نوع قرار دادها بيشتر است.
7470/6026/*شبس*1613
خبرنگار:عليرضا ** انتشار دهنده : عبدالله غفاري