پرتاب ماهواره تا پايان سال جاري

تهران- ايرنا- رييس مركزملي فضايي ايران گفت: در صورت فراهم بودن شرايط تا پايان سال جاري پرتاب ماهواره خواهيم داشت.

به گزارش روزچهارشنبه گروه علمي ايرنا ازروابط عمومي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، منوچهرمنطقي در خصوص انجام پرتاب ماهواره ملي درسال جاري افزود: برنامه پرتاب ماهواره كاملا زمان براست زيرا دقت زيادي را مي طلبد وجاي اشتباه باقي نمي گذارد.
وي بيان كرد: براي پرتاب ماهواره به نوعي زماني يك ساله لازم است تا عوامل مختلف سنجيده شود و چيزي نيست كه امروز تصميم گيري شود و فردا اجرا شود.
منطقي اظهاركرد: دركشورهاي داراي اين فناوري نيزجريان به همين شكل است و تمام جوانب و عوامل براي پرتاب ماهواره سنجيده مي شود، در صورت نبود مشكل و فراهم بودن شرايط تا پايان سال جاري يك پرتاب خواهيم داشت.
علمي ** 9340**1440
دريافت كننده : منيرابراهيمي زاده** اتنشاردهنده: معصومه گلشن