معاون وزارت علوم: زمينه مناسب براي  اشتغال فارغ التحصيلان دكتري نداريم

تهران-ايرنا- معاون آموزشي وزارت علوم گفت: سالانه 15 هزار فارغ التحصيل دكتري تحويل جامعه مي دهيم، در شرايطي كه جاي مناسبي براي اشتغال آنها نداريم.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، مجتبي شريعتي نياسر در مراسم تقدير از اساتيد ممتاز دانشگاه علم و صنعت افزود: اوايل انقلاب، جمعيت دانشجويي كشور بين 160 تا 170 هزار نفر بود و در سال 95 اين جمعيت به چهار ميليون و 800 هزار نفر رسيد كه رشد 25 برابري را در اين حوزه شاهد بوديم.
وي اضافه كرد: اين درحالي است كه در مقياس جهاني رشد جمعيت دانشجويي كشور پنج برابر بيشتر از نرم جهاني است كه اين آمار ايران را در جايگاه اول منطقه در اين زمينه قرار داده است.
معاون آموزشي وزارت علوم خاطرنشان كرد: حدود 10 سال پيش جمعيت دانشجويي كشور دو ميليون و 200 هزار نفر بود اما در 10 سال گذشته بالغ بر 100 درصد افزايش جمعيت دانشجويي داشته ايم.
شريعتي نياسر گفت: در 10 سال گذشته تعداد مراكز آموزش عالي دولتي، 45 مركز بود كه اكنون به 143 مركز رسيده است.
وي افزود: مراكز آموزش عالي غيردولتي نيز از حدود 60 تا 70 موسسه به 353 موسسه غير دولتي آموزش عالي افزايش يافته است.
معاون آموزشي وزارت علوم اظهار داشت: مديران از آمارهاي موجود آموزش عالي به عنوان فرصت استفاده كنند و چاره اي بينديشند كه از اين جمعيت دانشجويي و دانش آموختگان آموزش عالي بهره مناسبتري عايد كشور كنند.
شريعتي نياسر تاكيد كرد: از يك زاويه مي توان به اين رشد به ديد مثبت نگاه كرد كه به هر حال ويژگي هاي جمهوري اسلامي ايجاب مي كرده كه بستر آموزش عالي را براي همه فراهم سازد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علم و صنعت، وي گفت: آمار مي گويد وضعيت اشتغال ما متناسب با فارغ التحصيلان نيست.
معاون آموزشي وزارت علوم عنوان كرد: براساس فراخوان جذب هيات علمي اين وزارتخانه سالانه حدود 30 هزار نفر كه 70 درصد آنها داراي مدرك دكتري هستند، ثبت نام مي كنند.
شريعتي نياسر افزود: به طور طبيعي دانش آموختگان دكتري شغل خود را در دانشگاه مي بينند در حالي كه در بهترين حالت يين پنج تا 6 هزار نفر از 20 هزار نفر شركت كننده داراي مدرك دكتري، جذب دانشگاه مي شوند و اين موضوع به اين معنا است كه سالانه 15 هزار فارغ التحصيل دكتري تحويل جامعه مي دهيم در شرايطي كه جاي مناسبي براي اشتغال آنها نداريم.
وي به طرح آمايش آموزش عالي اشاره كرد و گفت: يكي از مباحث اين طرح ماموريت گرايي دانشگاه ها است.
معاون آموزشي وزارت علوم تاكيد كرد: بررسي ها نشان مي دهد دانشگاه هاي ما حول ماموريت خاص عمل نكرده اند؛ به عنوان مثال مراكزي كه براي هدف خاصي طراحي شده اند در مدار خود قرار نگرفته و از ماموريت خود فاصله گرفته اند.
شريعتي نياسر اضافه كرد: به عنوان مثال، دانشگاهي كه فلسفه اش آموزش غير حضوري است، دليلي ندارد به آموزش حضوري ورود پيدا كند اما در حال حاضر، همه دانشگاه هاي ما همه كار مي خواهند انجام دهند و اين باعث مواجه شدن با صندلي خالي شده است.
وي تصريح كرد: ماموريت گرايي از مصاديق ساماندهي نظام آموزش عالي است و در اين راستا، گام هايي برداشته ايم.
معاون آموزشي وزارت علوم سطح بندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را از ديگر بندهاي طرح آمايش معرفي كرد و گفت: ما زمينه رشد دانشگاه ها را در گروي فراهم سازي زمينه رقابت سالم با مراكز علمي بين المللي مي دانيم و معتقديم بايد سطحي از اعتبار را تعريف كنيم كه دانشگاه ها بتواند در مقايسه، وضع موجود خود را به جلو پيش ببرند.
شريعتي نياسر خاطرنشان كرد: از سال گذشته، رتبه بندي مراكز آموزش عالي را آغاز كرديم و اين سطح بندي مي تواند به دانشگاه هاي ما كمك كند تا نقاط قوت، ضعف و زمينه هاي رشد را شناسايي كنند.
وي افزود: حدود دو هزار و 800 مركز آموزش عالي در كشور وجود دارد كه بسياري از آنها نياز به ارتقا دارند و به تنهايي نمي توانند ارتقاي لازم را كسب كنند.
معاون آموزشي وزارت علوم خاطرنشان كرد: نياز است دانشگاه هاي قدرتمند ما معرفي شوند و ساير مراكز آموزشي تحت پوشش آنها رشد كنند.
شريعتي، متمركز بودن نظام آموزش عالي كشور را از ديگر مشكلات عنوان كرد و گفت: در طرح آمايش، تمركززدايي يكي از بندهاي مورد تاكيد است.
وي عنوان كرد: ما برخي سياست ها را براي واگذاري و تفويض اختيار شروع كرده ايم، البته راه بسياري در پيش داريم.
معاون آموزشي وزارت علوم گفت: به اعتقاد ما هرچه اقتدار و اختيار دانشگاه ها را بيشتر كنيم، نتيجه بهتري كسب خواهيم كرد.
فراهنگ**9187**1027**دريافت كننده: حميدرضا بازگشا**انتشار دهنده:محمدجواد دهقاني