تشكل هاي مردم نهاد در كشور  مورد توجه نيست

تهران - ايرنا - معاون بين الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: متاسفانه هنوز در كشور ما به فرصت و ظرفيت انجمن ها و تشكل هاي مردم نهاد توجه نشده است.

به گزارش ايرنا از بنيادشهيد، كاظم غريب آبادي در نشست مشتركي با مركز دانش پژوهان و تشكل ‌هاي شاهد و ايثارگر، فعاليت انجمن‌ ها و تشكل ‌هاي مردم نهاد را به عنوان ديپلماسي عمومي يك فرصت و سرمايه مهم براي كشور دانست.
وي با بيان اينكه در كشور ما كمتر به اين فرصت ها توجه مي شود، اظهار داشت: اين در حالي است كه در ساير كشورهاي دنيا همواره به اين نوع ديپلماسي به عنوان يك قدرت چه بسا موازي با ديپلماسي رسمي نگاه شده است.
غريب آبادي با بيان اينكه در كشور بايد نگاه ويژه اي به انجمن‌ها و تشكل‌هاي مردم نهاد انجام شود، اضافه كرد: موضوعاتي وجود دارد كه از طريق ديپلماسي عمومي بهتر و سريع ‌تر به نتيجه مي‌ر سد و از اين حيث بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌ تواند در خصوص موضوعاتي مثل قربانيان ترور، صلح، حقوق جانبازان و سلاح‌هاي شيميايي نقش آفريني كند.
وي خاطرنشان كرد: هرچند كه براي تاثيرگذاري در اين رابطه نيازمند تقويت تشكل‌ها براي نقش آفريني در عرصه‌ هاي بين المللي هستيم.
رييس مركز دانش پژوهان و تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر نيز در اين نشست از آمادگي اين مركز براي گسترش تعامل و همكاري با قوه قضائيه در عرصه ‌هاي مختلف خبر داد.
علي عباس كمري با اشاره به مجموعه فعاليت ‌هاي مركز دانش پژوهان شاهد و ايثارگر و تاكيد بر اهميت فعاليت مجموعه‌هاي مردم‌نهاد در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي، گفت: مركز دانش پژوهان و تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر با فعاليت‌هاي چندين ساله خود به جايگاهي دست پيدا كرده است تا با گروه گسترده اي از نخبگان به ويژه نخبگان شاهد و ايثارگر در تعامل باشد كه مايه افتخار و اميدواري است.
رييس مركز دانش پژوهان و تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر، تشكل‌هاي مردم نهاد را يك فرصت و ظرفيت در جهت هم پوشاني و هم افزايي بين نخبگان و فعالان با دستگاه‌ها و نهادها برشمرد و افزود: اين مركز در همين راستا از چندين سال قبل كارگروه‌ها و تشكل‌هاي مردم نهادي را در عرصه‌هاي مختلف تحت نظارت داشته كه موضوع حقوق بين‌الملل از جمله مباحث و موضوعات جدي در اين رابطه است.
وي با تاكيد بر اينكه فعاليت تشكل‌ها و انجمن‌ها مزيت‌هاي فراواني را براي دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: فعاليت تشكل‌ها باعث مي‌شود دستگاه‌ها و مراكز از حالت ايستايي خارج و به تحرك و پويايي برسند و از سوي ديگر ظرفيت و فرصت خوبي براي استفاده از خلاقيت‌ها و توانمندي‌ها به ويژه در قشر نخبه كشور ايجاد شود.
كمري به فعاليت حدود 310 انجمن استاني و سراسري با حمايت مركز دانش پژوهان و تشكل‌ هاي شاهد و ايثارگر گفت: از اين تعداد حدود 6 انجمن به صورت بين‌المللي فعاليت كرده و صاحب كرسي مشورتي در سازمان ملل و فعاليت‌هاي بين‌المللي هستند كه در عرصه‌هاي مختلف فعاليت داشته و از اين حيث مي‌توانند سرمايه خوبي در موضوعات متفاوت از جمله بحث حقوق بشر باشند.
رييس مركز دانش‌پژوهان و تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر ادامه داد: اين مركز آمادگي دارد اين تعداد را به 17 انجمن و تشكل افزايش دهد كه البته براي اين موضوع نيازمند يك فرآيند و كارآيي منظم است درحالي كه برخي دستگاه ها توجه به مراتب كمرنگ تري نسبت به اين مقوله البته مهم و تعيين كننده دارند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مركز دانش پژوهان و تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر آمادگي تعامل با ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را اعلام مي‌كند، تصريح كرد: از همين امروز آماده هستيم تا سطح تعاملات خود با قوه قضائيه را در موضوعات مختلف ارتقا داده و اين موضوع را از طريق توافق نامه اي در عرصه‌هاي مختلف آغاز كنيم.
رييس مركز دانش پژوهان و تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر همچنين پيشنهاد داد كه «تعاملات فيمابين با برگزاري نشستي با حضور انجمن‌ها آغاز و موضوع مورد نظر مقام معظم رهبري درباره نامگذاري هفتم تير ماه به عنوان روز ملي حقوق بشر طرح و بررسي شود».
اجتمام**7268** 1418
تنظيم:مهناز بيرانوند / انتشار: مريم برزآبادي