سمن ها می توانند گفتمان حقوق شهروندی را به مطالبه ای جدی و عمومی تبدیل كنند

تهران- ایرنا- دستیار رییس جمهور درامور حقوق شهروندی با تاكید بر اهمیت و تاثیر گذاری سازمان های مردم نهاد(سمن ها)، گفت: سمن ها می توانند، گفتمان حقوق شهروندی را از دغدغه ای ظاهری و روشنفكر مآبانه خارج كرده و به مطالبه ای جدی و عمومی تبدیل كنند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع رسانی رییس جمهوری، الهام امین زاده در دیدار جمعی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد با بیان اینكه جامعه نیازمند برخورداری از حقوق شهروندی است، اظهارداشت: حقوق شهروندی متعلق و حق همه مردم ایران است و اختصاص به فضاهای روشنفكری ندارد و همه باید تلاش كنیم به مطالبه همگانی تبدیل شده و همه از مزایای آن برخوردار شوند.
وی با اشاره به وجود حدود 11هزار عنوان قانون در كشور و اینكه هیچ شهروند و حقوق دانی نمی تواند ادعا كند كه از همه این قوانین آگاهی دارد، گفت: متاسفانه مردم اطلاع كمی از قوانین و حتی حقوق قانونی خود دارند و در این خصوص ارایه آموزش های عمومی در كنار تنقیح قوانین یك موضوع ضروری است.
امین زاده خاطرنشان كرد:سمن ها و سازمان های مردم نهاد می توانند به صورت چهره به چهره، گقتمان حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند.
وی افزود: بی تردید با استفاده از ظرفیت و توانمندی سمن ها می توان در اداره امور كشور موفق تر بود و دولت به تقویت و استفاده از ظرفیت سمن ها توجه جدی دارد .
امین زاده تصریح كرد: باید مطالبه و عطش حقوق شهروندی در جامعه و میان آحاد مردم شكل بگیرد و در این راستا بدنبال برنامه ریزی و عمل هستیم واز همراهی و مشاركت سازمان های مردم نهاد در این زمینه استقبال می كنیم.
دراین جلسه نمایندگان تشكل ها و سازمان های مردم نهاد در سخنان جداگانه ای دغدغه ها، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح كردند و دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در پایان به سوالات آنان پاسخ داد.
اجتمام/3229/1724 تنظیم كننده : بهروز سلطانیان * انتشاردهنده: حسین فتح الهی