جلوي عرضه ترامادول در عطاري ها را بگيريد/هشدار نسبت به اوردوز مخدرها

تهران - ايرنا - متخصص سم شناسي بيمارستان لقمان حكيم تهران از مسئولان ذيربط خواست تا جلوي عرضه ترامادول در عطاري ها را بگيرند و گفت: متاسفانه مشاهده شده كه اين دارو از سوي عطاري ها عرضه مي شود.

دكتر حسن اميري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ايرنا افزود: ترامادول از تركيبات خطرناك دارويي به شمار مي رود كه مصرف آن در سنين مدرسه مشاهده شده و اكثر آنان ترامادول را از عطاري ها تهيه كرده بودند.
وي تصريح كرد: موارد متعددي از مسموميت با ترامادول گزارش شده است؛ يكي از شديدترين عوارض آن كه وابسته به دوز نيست به آن معنا كه حتي با مصرف يك قرص هم ايجاد مي شود، تشنج است؛ جالب است كه در كتاب هاي مرجع علمي خيلي به اين عارضه ترامادول پرداخته نشده است.
وي ادامه داد: تشنج ناشي از مصرف ترامادول، عوارض مغزي شديد و جبران ناپذيري برجا مي گذارد و متاسفانه ، گروه هدف عرضه ترامادول نيز جوانان و نوجوانان هستند.
اميري كه رياست بيمارستان شهداي هفتم تير را نيز برعهده دارد ، گفت: ترامادول به عنوان يك داروي مخدر تفريحي تبليغ مي شود و چون تدخيني نيست و بوي خاصي ندارد از سوي جوانان و نوجوانان، دور از چشم والدين مصرف مي شود و آنان به خاطر انگيزه هايي مانند سرخوشي آن را مصرف مي كنند درحاليكه به عوارض خطرناك آن توجهي نمي كنند.
وي تاكيد كرد: ترامادول حتما بايد با تجويز پزشك مصرف شود.

**اوردوز مواد مخدر بيشترين مسموميت هاي دارويي را به خود اختصاص داده اند
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: متاسفانه بيشترين مسموميت هاي دارويي در بيمارستان ها مربوط به اور دوز مواد مخدر شامل مواد اپيوئيدي و همچنين مواد محرك مانند اكس و شيشه است.
اميري افزود: علت عمده مراجعه در اين مسموميت ها، مصرف عامدانه براي خودكشي نيست بلكه اغلب به دلايل تفريحي اين مواد را مصرف كرده اند يا اينكه ماده جديدي آمده كه قدرت تخريب و تاثير آن فرآورده را نمي دانند و دچار مسموميت هاي ناشي از اوردوز مواد مي شوند.
اجتمام(4)*9185*1569**خبرنگار:سادات حسيني خواه *انتشاردهنده: علي حبيبي