معاون شوراي عالي انقلاب فرهنگي: رشد جامعه سالمند نگران كننده است

مشهد- ايرنا - معاون برنامه ريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: جامعه ايراني در حال پير شدن بوده و رشد سريع سالمندي در كشور نگران كننده است.

به گزارش ايرنا، محمد اسحاقي عصر پنجشنبه در نشست هم انديشي جمعيت، فرزندآوري و تكثير نسل در مشهد افزود: ايران طي سالهاي اخير روند كاهش باروري و سالمند شدن را در پيش گرفته است.
وي ادامه داد: با اينكه كشورهاي پيشرفته كنترل جمعيت را به صورت طبيعي پشت سر گذاشتند، كنترل جمعيت در ايران عجيب و غريب بوده است.
او بيان كرد: اكنون كشورهاي اروپايي كه مروج لذتگرايي؛ شهوتراني و راحت طلبي بودند و بنيانهاي خانواده در آنها در معرض تهديد قرار گرفته بود اين روند را اصلاح كرده اند و با استفاده از روشهاي متنوع و حتي پذيرش مهاجر سعي در حفظ جمعيت دارند.
وي اظهار كرد: در برنامه اول توسعه كشور سياستها بر اساس كاهش جمعيت استوار بود و حتي ورود زنان به بخش آموزش عالي يك عامل كنترل كننده جمعيت به شمار مي رفت و تداوم بيش از حد اين روند و اجراي برنامه هاي كنترلي، ايران را به سمت سالمند شدن پيش برد.
معاون شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اكنون كه كشور در مسير سالمند شدن قرار گرفته مي توان عوامل مستقيم شامل شاخص ازدواج، استفاده از وسايل تنظيم خانواده، سقط عمدي، نازايي بعد از زايمان و عوامل غيرمستقيم از جمله شهرنشيني، سواد، اشتغال، تغيير نگرشها و برنامه هاي دولت را در اين زمينه تاثيرگذار دانست.
اسحاقي افزود: نرخ باروري در كشور از 6.4 درصد در گذشته به 1.7 درصد و نرخ رشد جمعيت به 1.3 در شرايط فعلي رسيده و همين طور در حال كاهش است.
وي با اشاره به وجود سالانه يك ميليون و 400 هزار مواليد در كشور گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه اين شاخص نيز رو به كاهش است.
او افزود: ميانگين سن در ايران از 24 سال در سال 1375 به 30 سال در شرايط فعلي رسيده كه نشانگر رشد سالمندي در كشور است با اين حال با توجه به رشد شاخصهاي سلامت نرخ اميد به زندگي در كشور رو به افزايش نهاده است.
وي ادامه داد: با تداوم اين روند و رشد شاخصهاي سالمندي در كشور در مدت 30 سال ايران تبديل به يك كشور فوق سالمندي خواهد شد كه در آن زمان بايد براي سالمندان يك برنامه رفاهي متفاوت تدوين كرد كه بسيار هزينه بر است.
او يكي از عوامل كاهش فرزندآوري و رشد سالمندي در كشور را ازدواج زنان و مردان در سنين بالا ذكر و بيان كرد: اكنون ميانگين سن ازدواج براي مردان 28 و براي زنان 23.5 است و زماني كه مردان بالاي 35 سال و زنان بالاي 30 سال ازدواج كنند پنج سال فرزندآوري به تاخير افتاده و باعث كاهش مواليد و افزايش تك فرزندي خانواده ها مي شود.
اسحاقي افزود: اكنون بيش از 11 ميليون نفر در كشور در سن ازدواج قرار دادند كه بايد براي ازدواج آنان فكري كرد، از سوي ديگر رشد طلاق بويژه در پنج سال اول زندگي افزايش يافته و رشد تجرد قطعي در ايران نگران كننده است.
وي كاهش جمعيت را سبب مشكلاتي از جمله چالشهاي جمعيتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي ذكر و بيان كرد: براي جلوگيري از روند سالمند شدن جمعيت ارائه آگاهي به افراد لازم است تا نگرشها را تغيير كنند.
خبرنگار: ميترا عبداللهي**منتشركننده: حسين كريم زاده
7489/1858

سرخط اخبار استان‌ها