فرماندار: خوي ظرفيت تجاري ارزشمندي براي تبديل به منطقه ويژه اقتصادي دارد

اروميه- ايرنا- فرماندار خوي گفت: اين شهرستان با توجه به موقعيت مرزي و شرايط مناسب جغرافيايي، ظرفيت منحصر به فرد تجاري براي تبديل شدن به منطقه ويژه اقتصادي دارد.

حسين سيواني روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه موافقت هاي اوليه براي تبديل خوي به منطقه ويژه اقتصادي انجام گرفته است، افزود: اداره كل گمرك رازي، گمرك خوي و گمرك ريلي رازي سه گمرك مهم اين شهرستان هستند كه اين پتانسيل ويژه مي تواند در اقتصاد منطقه نقش مهمي ايفا كند.
وي اضافه كرد: اداره كل گمرك رازي ريه تنفسي تجاري استان و خوي به شمار مي رود ولي متاسفانه از زيرساخت هاي خدماتي در بخش پايانه اي محروم است كه ايجاد يك پايانه مسافري مناسب از مطالبات مهم اين شهرستان در جلسه كميسيون اقتصادي است.
وي ادامه داد: كاركرد مرز رازي خوي بيشتر مسافري بوده و مشكلي براي بازرگان محسوب نمي شود چرا كه مرز بازرگان بيشتر كاركرد ترانزيتي و واردات و صادرات كالا دارد.
فرماندار خوي بيان كرد: در خواست ما از كميسيون اقتصادي مجلس اين است كه با حمايت خود در ايجاد يك بازار مشترك مرزي در منطقه رازي به معيشت افراد حاشيه نشين و محروم اين شهرستان كمك كند.
سيواني با بيان اينكه خوي در بن بست قرار گرفته و راه پيشرفت آن سد شده است، اظهار كرد: سرمايه گذاران به مشوق و امتيازات تجاري نياز دارند تا در اين شهرستان به سرمايه گذاري بپردازند.
وي با اشاره به اينكه زيرساخت هاي شهرك كاني هاي غيرفلزي خوي آماده شده و در حال جذب سرمايه گذار هستيم، افزود: اين شهرستان با دارا بودن كارخانه هاي گچ و سيمان، معادن شن و ماسه و سنگ هاي ساختماني مي تواند به بورس كالاهاي ساختماني منطقه تبديل شود.
وي اظهار كرد: بيش از 30 درصد مردم اين شهرستان معيشت خود را از راه توليد تخمه مي گذرانند اما واردات بي رويه تخمه ضربات جبران ناپذيري بر پيكره بازار تخمه خوي وارد كرده است كه اين موضوع مهم در جلسه كمسيون اقتصادي مجلس مطرح خواهد شد.
وي با بيان اينكه خوي داراي حدود 130 كارگاه توليد مبل است، بيان كرد: سال گذشته حدود 15 ميليون دلار به خارج از كشور صادرات مبل داشتيم و در حال جذب سرمايه گذار براي شهرك تخصصي مبل اين شهرستان هستيم.
فرماندار خوي گفت: به منظور ايجاد اشتغال و رونق بازار در زمينه هاي قالي بافي، گلاب گيري از گل محمدي، بسته بندي و عرضه عسل مرغوب خوي نيازمند سرمايه گذاري هستيم.
سيواني افزود: سرمايه گذاران به امنيت اقتصادي نياز داشته و بايد براي آنها جذابيت ها و مشوق هاي تجاري فراهم شود كه اين لزوم توجه اعضاي كميسيون اقتصادي به اين سياست هاي كلان تشويقي را نشان مي دهد.
وي اظهار كرد: تنوع قومي و آب و هوايي و همسايگي با چند كشور، سرمايه فوق العاده اي براي ايران محسوب مي شود كه قانون گذاران بايد در برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات كلان كشوري به اين شاخص ها توجه ويژه اي داشته باشند.
وي اضافه كرد: بازديد ميداني اعضاي كميسيون هاي مختلف مجلس از مناطق مختلف كشور و آشنايي با محيط ها و ويژگي هاي متمايز شهرهاي مختلف به توسعه متوازن در استان ها منجر خواهد شد.
فرماندار خوي اظهار كرد: آذربايجان غربي از توسعه نيافتگي مزمن رنج مي برد و بايد عدم سرمايه گذاري در اين استان آسيب شناسي شود.
سيواني با تاكيد بر اينكه بايد از بيان كلي مسائل در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس خودداري كنيم، افزود: مشكلات آذربايجان غربي را به صورت مصداقي و عيني مطرح كنيم و متناسب با آنها پيشنهادهاي عملي خود را ارائه دهيم.
به گزارش ايرنا، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از امروز به مدت چهار روز جلسات خود را در آذربايجان غربي برگزار خواهد كرد.
7129/2093**خبرنگار: توحيد محمودپور**انتشاردهنده: صابر چهرقاني

سرخط اخبار استان‌ها