ثبت نام بيش از 75 هزار داوطلب در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد

تهران - ايرنا - مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: تاكنون 75 هزار و 982 داوطلب در تكميل ظرفيت برخي كد رشته محل هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ثبت نام كردند.

حسين توكلي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ايرنا افزود: داوطلبان فرصت دارند تا ساعت 24 امروز(شنبه) نسبت به انتخاب كد رشته هاي محل هاي جديد و تكميل ظرفيت برخي رشته هاي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 95 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اقدام كنند.
وي توصيه كرد: داوطلبان علاقه مند با توجه به فرصت زمان باقي مانده با مراجعه به سايت www.sanjesh.org نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي تكميل ظرفيت دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته اقدام كنند.
توكلي گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب 20 كد رشته محل براي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ناپيوسته هستند.
وي ادامه داد: ظرفيت پذيرش كد رشته محل هاي جديد و تكميل ظرفيت برخي كد رشته محل هاي تحصيلي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 95 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش دانشجو 84 هزار و 200 نفر است.
180 هزار و 86 نفر در كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته شدند كه 85 هزار و 547 نفر زن و 94 هزار و 539 نفر مرد بودند.
براي شركت در اين آزمون، 761 هزار و 273 داوطلب ثبت نام كردند كه از اين تعداد 392 هزار و 559 نفر زن و و 368 هزار و 714 نفر مرد بودند.
از تعداد 761 هزار و 273 داوطلب ثبت نام كننده تعداد 566 هزار و 159 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و از ميان حاضرين در جلسه آزمون تعداد 444 هزار و 532 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
فراهنگ ** 9022 ** 107 ** خبرنگار: رقيه نوري ** انتشاردهنده: اميد غياثوند