اولويت بودجه اي بنياد شهيد پس از معيشت، درمان و سلامت ايثارگران است

تهران - ايرنا - قائم مقام بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: اولويت توزيع بودجه اي بنياد شهيد پس از حقوق و معيشت كاركنا و ايثارگران به موضوع درمان و سلامت ايثارگران تعلق دارد.

به گزارش ايرنا از بنياد شهيد، محسن انصاري روز يكشنبه در نشست شوراي عالي انجمن ‌هاي جانبازان، تحصيل ايثارگران و فرزندان آنان، اشتغال و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت را از ديگر اولويت هاي بودجه اي بنياد شهيد و امور ايثارگران عنوان كرد.
وي تاكيد كرد:بايد طوري برنامه ريزي شود كه ميزان بهره وري در بودجه افزايش يابد.
وي اظهار كرد:رويكرد اصلي بنياد شهيد از فعاليت هاي حمايتي به اقدامات توانمندسازي در حال جايگزيني است.
قائم‌ مقام بنياد شهيد و امور ايثارگران در ادامه به موضوع تشكل هاي ايثارگري اشاره كرد و گفت: تشكل‌ هاي ايثارگري از تاثيرگذارترين تشكل‌ ها و انجمن ‌ها در كشور هستند و مي ‌توانند نقش مضاعفي در تاثيرگذاري اين نهادها داشته باشند و اين امر نيازمند ارتباط ارگانيك و تعريف شده اين تشكل‌ها با بنياد شهيد است.
وي ادامه داد: مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران همواره ديدارهاي مستمري با تشكل‌هاي شاهد و ايثارگري به‌صورت فردي و گروهي دارند تا از نظرات اين افراد در جهت اجراي امور استفاده شود.
انصاري افزود: تشكيل شوراي عالي انجمن ‌هاي جانبازان گامي در جهت شبكه ‌سازي تشكل‌ هاي شاهد و ايثارگر است تا قدرت و قوت بيشتري در كارها ايجاد شود و بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز از اين اقدامات استقبال مي ‌كند زيرا تشكل ‌هاي داراي يك هدف و اعتقاد بايد از طريق شبكه ‌سازي و سيستمي شدن هم ا‌فزايي و قدرت خود را افزايش دهند.
قائم ‌مقام بنياد شهيد و امور ايثارگران به ارتباط بيش از 370 تشكل رسمي ايثارگري ثبت‌ شده با بنياد شهيد اشاره كرد و گفت: اين تعداد نسبت به چند سال پيش افزايش بسيار چشمگيري داشته است و افزايش فعاليت تشكل‌ها به طور قطع به بهبود امور كمك خواهد كرد.
انصاري برگزاري جلسات و نشست ‌هاي همفكري تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر را مثبت دانست و تصريح كرد: نبايد تنها به برگزاري اين‌گونه جلسات اكتفا كرد و برطرف شدن مشكلات موجود در گرو ارتباط مناسب بين تمامي اجزاي بدنه تشكل ‌هاست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ارتباط منسجم اين شورا با بخش‌ هاي مختلف بنياد شهيد جهت ارائه فكر و ايده را ضروري دانست و خاطر نشان كرد: وقتي شما در كارتان موفقيد كه توليد فكر و ايده كنيد.
قائم مقام بنياد شهيد از تشكل هاي موجود فرزندان شهدا هم خواست كه در اين شورا حضور يابند ؛ چرا كه اين شورا متعلق به خانواده بزرگ ايثارگران است.
اجتمام**7268**1776
تنظيم كننده: مهناز بيرانوند**انتشار: ليلا خطيب زاده

سرخط اخبار جامعه