توزيع 2950دستگاه ماشين آلات عمراني خدماتي بين دهياري هادردولت يازدهم

تهران -ايرنا-معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: در راستاي تجهيز دهياري‌ها به ماشين‌آلات عمراني و خدماتي، در دولت يازدهم 2950 دستگاه انواع ماشين‌آلات عمراني و خدماتي بين دهيارير هاي سراسر كشور توزيع شده است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا ازسازمان شهرداري ها و دهياري ها سعيدرضا جندقيان بيدگلي افزود: با توجه به اختصاص 20 درصد از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي كمك و تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي شهرهاي زير 50هزار نفر و دهياري ها در قانون بودجه كشور، تا كنون مبلغ 2400 ميليارد ريال از اين اعتبار براي تامين ماشين آلات مورد نياز دهياري ها و اجراي طرح هاي عمراني در روستاهاي كشور تخصيص يافته است.
وي خاطر نشان كرد:ماشين آلات توزيع شده شامل 2000 دستگاه خودروي حمل زباله، 350 دستگاه بك هولودر، 250 دستگاه ماشين آتش نشاني، 200 دستگاه ميني لودر و 150 دستگاه كمپرسي است كه بر اساس نيازسنجي هاي صورت گرفته از استانداري ها با لحاظ تمامي موارد فني تهيه و به دهياري هاي واجد شرايط تحويل شده است.
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اظهار كرد: دهياري هاي واجد شرايط بر اساس اولويت‌هاي تعيين شده در دستورالعمل ابلاغي اين سازمان مطابق با سهم هر استان و شهرستان از ماشين‌آلات توسط استانداري ها شناسايي و به اين معاونت معرفي شده اند.
وي اضافه كرد:روستاهاي باجمعيت بالاي يكهزار نفر و فاقد ماشين آلات عمراني و خدماتي از جمله اولويت هاي مندرج در اين دستورالعمل براي برخورداري از ماشين‌آلات بوده اند.
جندقيان گفت: سهم هر استان و شهرستان از ماشين‌آلات نيز بر اساس ضريب مستقيم تعداد جمعيت روستاهاي داراي دهياري و ضريب معكوس اعتبارات دريافتي از محل ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه كشور محاسبه و در سامانه بودجه سازمان به استانداري ها اعلام شده است.
وي ضمن اعلام استمرار برنامه تجهيز دهياري ها به ماشين آلات عمراني و خدماتي در سال جاري، از دهياران دريافت كننده ماشين آلات درخواست كرد در حفظ و نگهداري مطلوب ماشين‌آلات بيش از پيش كوشا باشند و كيفيت و كميت اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در روستاها را ارتقاء بخشند.
هم اكنون در مجموع 33هزار و 187مجوز دهياري براي روستا ها در سراسر كشور صادر شده است و21ميليون و 366 هزار و 914 تن در 61هزار و 724روستا در كشور زندگي مي كنند كه 43/28درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند
اجتمام **2181** 1418
دريافت: ناهيد حاجي خاني / انتشار: مريم برزآبادي

سرخط اخبار جامعه