برنامه هفته چهارم تا هشتم رقابت هاي ليگ برتر فوتبال بانوان اعلام شد

تهران- ايرنا- سازمان ليگ برتر ، برنامه هفته چهارم تا هشتم و معوقه هفته اول و ششم، رقابت هاي ليگ برتر فوتبال بانوان را اعلام كرد.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا ازفدراسيون اين برنامه ها به شرح زير است:
**معوقه هفته اول- شنبه 24 مهر ماه- ساعت 10:00
-شهرداري بم- خيبر خرم آباد-فجر- بم
-همياري آذربايجان غربي-آينده سازان ميهن نجف آباد-خانه جوان-اروميه
-قشقايي شيراز-آرسن تهران-دستغيب-شيراز

**هفته چهارم- جمعه 30 مهر ماه-ساعت 10:00
قشقايي شيراز-استقلال خوزستان-دستغيب-شيراز
-راه ياب ملل سنندج-پالايش گاز ايلام-شهيد ملك نيا- سنندج
-شهرداري بم-همياري آذربايجان غربي-فجر- بم
-آينده سازان ميهن نجف آباد-شهرداري سيرجان-رسالت- نجف آباد
-خيبر خرم اباد- ذوب آهن اصفهان- تختي- خرم آباد
-آرسن تهران- استقلال تهران- ميلاد- تهران

**هفته پنجم-پنجشنبه 6 آبان ماه-ساعت 10:00
-شهرداري سيرجان-آرسن تهران-تختي- سيرجان
-استقلال تهران-خيبر خرم آباد-ميلاد-تهران
-استقلال خوزستان- راه ياب ملل سنندج-تختي- اهواز
-همياري آذربايجان غربي-قشقايي شيراز-خانه جوان- اروميه
-پالايش گاز ايلام-آينده سازان ميهن نجف آباد-تختي- ايلام
-ذوب آهن اصفهان- شهرداري بم- فولاد شهر- اصفهان

**هفته ششم- جمعه 14 آبان ماه-ساعت 10:00
-همياري آذربايجان غربي-استقلال خوزستان
-آينده سازان ميهن نجف آباد-راه ياب ملل سنندج- رسالت-نجف آباد
-قشقايي شيراز-ذوب آهن اصفهان-دستغيب-شيراز
-آرسن تهران- پالايش گاز ايلام-ميلاد-تهران

**معوقه هفته ششم- جمعه 12 آذرماه-ساعت 10:00
-شهرداري بم-استقلال تهران-فجر- بم
-خيبر خرم اباد-شهردراي سيرجان-تختي- خرم آباد

**هفته هفتم -جمعه 21 آبانماه- ساعت 10:00
-استقلال خوزستان-آينده سازان ميهن نجف آباد- تختي-اهواز
-ذوب آهن اصفهان- همياري آذربايجان غربي-فولاد شهر- اصفهان
-راه ياب ملل سنندج- آرسن تهران-شهيد ملك نيا-سنندج
-استقلال تهران- قشقايي شيراز- ميلاد- تهران
-پالايش گاز ايلام- خيبر خرم آباد- تختي- ايلام
-شهرداري سيرجان- شهرداري بم-تختي- سيرجان

**هفته هشتم-دوشنبه يكم آذرماه-ساعت 10:00
-ذوب آهن اصفهان- استقلال خوزستان- فولاد شهر- اصفهان
-آرسن تهران- آينده سازان ميهن نجف آباد-ميلاد- تهران
-همياري آذربايجان غربي- استقلال تهران- خانه جوان- اروميه
-خيبر خرم اباد-راه ياب ملل سنندج-تختي-خرم اباد
-قشقايي شيراز-شهرداري سيرجان-دستغيب-شيراز
-شهرداري بم- پالايش گاز ايلام- فجر- بم
ورزشي**9250**1776
تنطيم كننده :گلي سفيدزاده**انتشار دهنده: ليلا خطيب زاده