۱۵ مهر ۱۳۹۵،‏ ۹:۱۱
کد خبر: 82258133
۰ نفر
توريسم سلامت، حاشيه اي بي متن

محمد راعي فرد گزارشگر روزنامه امروز خراسان جنوبي چاپ بيرجند در سرمقاله روز پنجشنبه 15 مهر ماه 1395 مطلبي با عنوان « توريسم سلامت، حاشيه اي بي متن ... !» را منتشر كرد.

در ادامه اين مطلب در شماره 3178 اين روزنامه آمده است: صنعت گردشگري علاوه بر نقش و تأثير آن در ابراز هويت علمي، موجب ارتقاي ابعاد وسيع اقتصادي از جمله ايجاد فرصتهاي شغلي درآمدزايي، كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعي و رفاه در جامعه مي شود.
به گفته وي در ميان حوزه هاي مختلف گردشگري، گردشگري سلامت به دليل قابليت و مزيتهاي رقابتي از توجه زيادي برخوردار شده است.
وي عنوان كرد: گردشگري پس از صنعت نفت و خودروسازي سومين صنعت بزرگ جهان به شمار مي رود.
در ادامه اين سرمقاله آمده است: اين صنعت تأثير بسزايي در درآمد هاي ارزي كشور ها دارد و بطور حتم در آينده اي نزديك به صنعت اول جهان تبديل خواهد شد.
به مرور زمان و پيشرفت اين صنعت گردشگري از حالت عام خارج شده و به شاخه هاي تخصصي نظير گردشگري فرهنگي، گردشگري ورزشي، گردشگري ماجراجويانه، گردشگري مذهبي و گردشگري سلامت تقسيم شده است.
آنچه كه مبناي اين تقسيم بندي قرار مي گيرد «نيت يا قصد اصلي» گردشگر از گردشگري است.
بنابراين، افرادي كه به منظور برخورداري از خدمات سلامت (پيشگيري و درمان) به كشور ديگري سفر مي كنند در زمره گردشگران سلامت قرار دارند.
گردشگر پزشكي يا توريسم پزشكي شاخه اي از گردشگري سلامت است كه در آن شخصي از كشوري پيشرفته به ساير نقاط دنيا سفر مي كند تا از خدمات پزشكي كشور مقصد در مراكز درماني بهره مند شود.
در اغلب موارد هدف از توريسم پزشكي بهره مندي از قيمت پايين خدمات پزشكي يا دريافت سريعتر خدمات در ساير نقاط دنياست.
توريسم پزشكي با سفرهاي معمولي پزشكي متفاوت است.
در سفرهاي معمولي شخصي از كشوري كمتر توسعه يافته براي دريافت خدمات پزشكي به كشورهاي پيشرفته مي رود و دليل آن نبود خدمات مشابه در كشورش است.
در حالي كه در توريسم پزشكي خدمات مشابه ارايه مي شود ولي توريست كشور ديگر را ترجيح مي دهد.
خدمات ارايه شده در توريسم پزشكي متفاوت و بستگي به انتخاب گردشگر دارد، از خدمات ساده دندان پزشكي تا اعمال جراحي هاي پيشرفته هم چون جراحي قلب باز و يا جراحي هاي زيبايي قابل ارايه بوده و محدوديتي نيست.
ايران در منطقه خاورميانه و در ميان همسايگان خود بيشترين و بهترين امكانات و متخصصان حوزه سلامت را داراست. كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، شمال آفريقا و حتي كشورهاي آسياي ميانه مي توانند مشتريان بالقوه صنعت سلامت ايران باشند.
با يك حساب سر انگشتي مي توان دريافت كه خدمات پزشكي در ايران ( با توجه به كيفيت موجود) معمولا نسبت به بسياري از كشورها ارزانتر است.
اما با اين وجود همواره مسايلي وجود دارد كه سبب نگراني گردشگران سلامت است به عنوان مثال هزينه هاي پيش بيني نشده درمان و ...
استان خراسان جنوبي نيز با توجه به زمينه ها و بستر هاي بكر و شناخته شده اش مي تواند هدفي مناسب جهت جذب گردشگران سلامت باشد.
اما با توجه به اينكه تبديل شدن يك منطقه جغرافيايي براي جذب توريسم سلامت نيازمند به سرمايه گذاري هاي كلان و بسترسازي مناسب و مديران متخصص در اين زمينه دارد تا تبديل به استان هدف شود كه نه تنها پاسخگوي گردشگران داخلي كه در نهايت توان جذب گردشگران خارجي را نيز داشته باشد.
شناسايي و مكان يابي نقاط مختلف استان به لحاظ دارا بودن شرايط استاندارد براي اسكان و بهره بردن گردشگران از شرايط طبيعي جهت درمان بيماري هاي خاص يكي از اهداف كوتاه مدت است كه بايد به آن پرداخته شود.
تيم هاي تخصصي متشكل از اساتيد علم جغرافيا، پيراپزشكي و پزشكي و متخصصين سازمان ميراث فرهنگي مي تواند نقش ارزنده و حياتي را در بازشناخت مكان هاي جذب توريسم پزشكي را ايفا كنند.
ايجاد انگيزه و توجيه علمي سرمايه گذاران در اين حيطه مهم با تبليغات متفكرانه، از وظايف مديران فرهنگي و خصوصا سازمان ميراث فرهنگي است، با چسباندن چند تراكت و آويختن چند پرده به در و ديوار شهري نمي توان سرمايه جذب كرد.
نياز به كاري بزرگ و اتاق فكري منسجم دارد تا با هماهنگي هاي لازم و توجيه شدن نمايندگان استان بتوان شرايط لازم را براي جذب گردشگران فراهم نمود.
تجهيز بيمارستان هاي مركز استان به ابزارهاي علمي روز، جذب نيروهاي فوق تخصص در رشته هاي گوناگون، بازبيني و تغييرات وسيع و علمي در آبگرم فردوس، كويرهاي ماسه اي و شني بشرويه، هواي پاك و عاري از آلودگي مناطق وسيعي از استان، چشم اندازهاي بياباني بسيار زيبا و شگفت انگيز، از مجموعه هاي قابل ذكري است كه به نمونه هايي از آنها اشاره گرديد.
كشورهايي نظير افغانستان، پاكستان، كشورهاي حاشيه خليج فارس و حتي آسياي ميانه مي توانند از هدف هاي اصلي گردشگران سلامت براي استان خراسان جنوبي باشند.
چرا كه گردشگر سلامت به دنبال شرايط آرماني است براي درمان و پيشگيري و اينگونه است كه مي توان با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، متوسط و بلند مدت و بدون آلودگي هاي سياسي، بستري را فراهم كرد كه گردشگران از اقصي نقاط كشورهاي همسايه جذب استان خراسان جنوبي شوند تا صدها ميليون دلار را سرازير به خزانه استان كنند.
توريسم سلامت، زنجيره پيچيده اي است كه بسياري از مشاغل و حرفه هاي گوناگون را در خود هضم كرده و توان اين را دارد كه تبديل شود به قطبي عظيم براي توسعه پايدار استان خراسان جنوبي، عامل مهمي كه تاكنون مغفول مانده و كمترين توجهي به آن نشده است.
مديريت، درمان دردي است كه اين استان را همواره رنجانده و هم چنان مي رنجاند. داشته هاي گردشگري استان آبي است در كوزه و مردم تشنه لب و نمي دانند كه بر چه گنجي خوابيده اند كه از آن بي اطلاع اند.
* 3215 ** 6054 ** خبرنگار-محمدرسول ابراهيمي اسفدن* انتشار دهنده - مريم پنجابي*