دستورالعمل الزامات اجرايي نماي خارجي ساختمان‌ها ابلاغ شد

تهران - ايرنا - دستورالعمل طراحي سازه‌اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان‌ها ابلاغ شد و اجراي آن از يكم دي ماه امسال در سراسر كشور اجرايي مي شود.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، سرپرست دفتر تدوين ضوابط و استانداردهاي اين مركز روز چهارشنبه در تشريح ويژگي‌هاي فني و تخصصي آن گفت: دستورالعمل ياد شده متناسب با مقاومت و شيوه اجراي نماهاي متداول ساختمان در كشور هم‌ راستا با ضوابط بين‌المللي تهيه شده است.
مهدي خوش‌كردار افزود: اين دستورالعمل مشتمل بر هشت فصل است كه در فصل اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به كار رفته و نيز نحوه اجرا و اتصال بررسي شده، در فصل دوم الزامات كلي اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معيارهاي پذيرش آن ارائه شده است.
خوش كردار افزود: از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتيب الزامات طراحي و اجراي نماهاي متداول مشتمل بر نماي سنگي، آجري، سيماني، سراميك، كامپوزيت و شيشه به تفضيل ارائه شده است.
به گزارش ايرنا، محدوده كاربرد اين دستورالعمل نماهاي ساختماني است تا با رعايت اين ضوابط پايداري نماها در ساختمانها بيشتر شود مشروط بر اينكه در سازه ساختمان ها و ديوارهاي پشتيبان نماها، ضوابط سازه‌اي استاندارد هاي مورد نظر (2800) مورد توجه قرار گرفته باشد.
با توجه به اهميت نماي ساختمان ها، رعايت الزامات اين دستورالعمل موجب پايداري نما مي‌شود و تا زماني كه ديوار پشتيبان نما پابرجاست، نما نيز دچار آسيب و فروريزش نخواهد شد.
وي يادآور شد: تهيه اين دستورالعمل در سال 1392 با توجه به ضرورت و كاربرد نما و منظر خارجي ساختمان‌ها، به سفارش سارمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي تصويب شد و بالافاصله كميته تهيه كننده متن اصلي متشكل از اعضاي هيات علمي و كارشناسان بخش‌هاي تحقيقاتي مركز، آغاز بكار كرد.
خوش كردار اضافه كرد: در ادامه روند تكميل پروژه، كميته داوري فني با عضويت اساتيد مطرح كشور از دانشگاه‌هاي تربيت مدرس، صنعتي شريف و تهران و كارشناسان سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي تشكيل شد.
به گفته وي، پس از اتمام پروژه در نيمه نخست سال 1393، مكاتبات لازم براي ابلاغ نتايج پروژه در قالب نشريات سازمان برنامه و بودجه كشور انجام شد و در نهايت پس از طي روندهاي اداري و انجام اصلاحات دهم مهر ماه امسال با عنوان «دستورالعمل طراحي سازه‌اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان‌ها» ضابطه شماره 714 از نوع سوم از سوي محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور براي استفاده در سطح ملي ابلاغ شد.
اين دستورالعمل به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و مواد 6 و 7 آيين‌ نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور تهيه و ابلاغ شده است.
اقتصام**1108**2025**تنظيم كننده: ايرج منصوري** انتشار دهنده: ليلا جودي

سرخط اخبار اقتصاد