تشويق كارفرمايان به كاهش ساعت كاري زنان

تهران- ايرنا- روزنامه آرمان در صفحه گزارش اجتماعي درباره جزييات طرح كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص به گفت و گو با پروانه سلحشوري پرداخت. در بخشي از اين گفت وگو مي خوانيم: سال‌ها پيش نمايندگان طرح تقليل ساعت كاري زنان با شرايط خاص را به مجلس بردند و پس از تاييد و تصويب بالاخره اين طرح با گذشت زمان به مرحله اجرا رسيده است.

در اين گفت وگو كه در شماره چهارشنبه 14 مهر 1395 هجري خورشيدي با رييس فراكسيون زنان مجلس منتشر شد، آمده است: اما در اين بين برخي كارشناسان معتقدند كه اين مصوبه نه تنها به نفع اين زنان نيست، بلكه به تشديد اخراج آنها نيز منجر مي‌شود. پروانه سلحشوري، رئيس فراكسيون زنان مجلس درباره تضمين عدم اخراج زنان با شرايط خاص به دليل كاهش ساعات كاريشان توسط كارفرمايان در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مي‌گويد: دليلي براي اخراج زنان شاغل با شرايط خاص وجود ندارد. دولت با مشوق‌هايش نظر كارفرمايان بخش خصوصي را جلب كرده است و اصلا كارفرمايان به دليل كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص متضرر نمي‌شوند، چون تخفيف‌هاي مالياتي به نفع آنهاست. در ضمن رعايت اين مصوبه الزام قانوني دارد و كارفرمايان بايد آن را اجرا كنند.
** آيا به نظر شما اشتغال زنان به كانون خانواده‌ها ضربه مي‌زند و هدف دولت از ايجاد طرح كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص چيست؟
در جامعه ايران به وضوح ديده مي‌شود كه زنان شاغل از خودشان مي‌زنند و ايثار مي‌كنند تا به نهاد خانواده خدشه اي وارد نشود، تا جايي كه هميشه همسر و فرزندانشان راضي باشند، يعني با اشتغال از يك طرف كمك به هزينه‌هاي زندگي مي‌كنند و از طرفي ديگر به امورات خانه نيز مي‌رسند. بنابراين اولويت اصلي زنان شاغل هميشه خانواده است و حفظ بنيان خانواده با اشغال زنان هيچ منافاني ندارد.
با وجود اين، برخي زنان نيز به علت شرايط خاص نياز به همدلي دارند تا مشكلاتشان مرتفع شود. بنابراين دولت طرح كاهش ساعت كاري بانوان با شرايط خاص را ايجاد كرد كه مشكلات اين افراد نيز تا حدودي برطرف شود. از سوي ديگر، هدف اين طرح كمك به استحكام ستون خانواده است، چرا كه زنان با شرايط خاص مشكلاتشان از زنان شاغل ديگر بيشتر است. به همين منظور دولت سعي كرده كه تا حدودي رنج آنها را كم كند تا ساعت كاري زياد مزيد بر مسائلشان نشود.
** طرح كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص تاكنون چه روندي را طي كرده است؟
در دوره قبل لايحه كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص مطرح شد متنها برگشت خورد، اما در مجلس دهم دوباره اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان هم كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص را تاييد كرد. اكنون حكم اجراي آن توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده است. تقليل ساعت كاري براي زنان شاغل با شرايط خاص شامل افرادي است كه فرزند زير سن هفت سال دارند، همسر يا فرزندشان معلول، مبتلا به بيماري‌هاي خاص يا صعب‌العلاج است يا زنان سرپرست خانوار شاغل هستند كه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دي 1389 و بخش غيردولتي اعم از مشمولان قانون كار و قانون تامين اجتماعي، حسب تقاضاي كاركنان مشمول اين قانون از 44 ساعت به 36 ساعت با حفظ حقوق و مزايا تقليل يافت، به گونه‌اي كه اين زنان يك ساعت در روز ساعت كاريشان كم مي‌شود تا بتوانند براي حفظ بنيان خانواده به كارهاي خود رسيدگي كنند.
** از نظر شما مزايا و معايب كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص چيست؟
از نظر مزايا هر زن حتي اگر مشكل خاص هم نداشته باشد، ترجيح مي‌دهد كه ساعت كاريش كمتر باشد، چه برسد به بانواني كه در شرايط ويژه اي به سر مي‌برند. بنابراين با كاهش ساعت كاري براي اين گروه از زنان تا حدودي سعي شده به اين زنان كمك شود، اما اين لايحه معايبي هم داشت كه برگشت خورد و آن اين بود كه شامل حال زنان با شرايط خاص در بخش خصوصي نمي‌شد و ممكن بود كه ديگر بسياري از كارفرمايان بخش خصوصي به استخدام زنان با شرايط خاص به علت كاهش ساعت كاري تمايل نداشته باشند. به همين دليل مجلس ترتيبي داد كه مشوق‌هايي براي كارفرمايان لحاظ شود و خوشبختانه شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرد.
** جزئيات اين طرح به چه صورت است و دولت چگونه درصدد تشويق كارفرمايان بر آمده است و چه تضميني براي عدم اخراج زنان با شرايط خاص به دليل كاهش ساعات كاريشان توسط كارفرمايان وجود دارد؟
اين طرح شش تبصره دارد، يعني بايد تاييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي اعلام ‌شود، زمان شروع و خاتمه كار در اجراي اين قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوطه تعيين ‌شود، كارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخصيص پلكاني يا تامين بخشي از حق بيمه سهم كارفرما برخوردارند، بانواني كه بر اساس ساير مقررات از امتياز كاهش ساعت كار بهره‌مند هستند تا زماني كه از مقررات مزبور استفاده مي‌كنند يا دستگاه‌هاي تابع مقررات اداري و استخدامي خاص كه امتيازات مشابه اين قانون را دارند، از شمول اين قانون مستثنا هستند، در صورتي كه مشمولان اين قانون همزمان شرايط استفاده از امتياز آن و مرخصي ساعتي شيردهي را داشته باشند يا همزمان داراي شرايط مختلف مفرح در اين قانون باشند، حق انتخاب يكي از امتيازات پيش‌بيني شده را دارند. دستگاه‌هاي اجرايي و كارفرمايان بخش غيردولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزاياي كاهش ساعت كار، آنان را اخراج كنند يا محل خدمت جغرافيايي آنها را تغيير دهند. هر گونه اخراج، جا به‌جايي و استخدام جايگزين آنان ممنوع است. اين در حالي است كه در تبصره سه اين طرح مزايايي براي كارفرمايان در نظر گرفته شده است و دليلي براي اخراج زنان شاغل با شرايط خاص وجود ندارد، چرا كه دولت با مشوق‌هايش نظر كارفرمايان بخش خصوصي را جلب كرده است و اصلا كارفرمايان به دليل كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص متضرر نمي‌شوند، چون تخفيف‌هاي مالياتي به نفع آنهاست.
** موضوع تبعيض بين زنان شاغل در بخش‌هاي مختلف خصوصي و دولتي مطرح است، چرا كه زنان شاغل در بخش دولتي مي‌توانند از مزاياي كاهش ساعات كار بهره مند شوند ولي كارفرماي خصوصي ممكن است كه چنين اعتقادي نداشته باشد. براي اين مساله چه تدابيري انديشيده شده است؟
اين تبعيض برطرف شده است و زنان شاغل با شرايط خاص در بخش خصوصي از مزايا نيز برخوردارند و رعايت اين مصوبه الزام قانوني دارد، به گونه اي كه كارفرمايان بخش خصوصي نيز مجبورند كه آن را اجرا كنند. فقط نياز است تا با اطلاع رساني كارفرمايان به انجام اين مساله ترغيب شوند و زنان با اين شرايط را استخدام كنند، چون هنوز عده اي از كارفرمايان در جريان مشوق‌هاي دولت قرار نگرفته‌اند.
** علاوه بر اين طرح جديدترين خدمات دولت به بانوان چيست؟
سال‌هاست كه تبعيض جنسيتي در بسياري از شغل‌ها ديده مي‌شود و اين مساله ضربه سهمگيني را به جامعه زنان و حتي كشور وارد كرده است، تا جايي كه اكنون دولت بر آن شده است تبعيض‌هاي نارواي جنسيتي را در مورد اشتغال تا جايي كه ممكن است از بين ببرد و به همين دليل رفع تبعيض‌هاي شغلي در دستور كار دولت قرار گرفته است، به گونه اي كه تا حدودي دامنه اشتغال زنان نيز گسترده شده است، چرا كه جامعه ما زنان تحصيلكرده بسياري دارد و بايد از توان آنها در راه آباداني كشور استفاده كند. بنابراين ضروري است كه عدالت در اين زمينه محقق شود تا زنان هم بتوانند همپاي مردان به عنوان نيروي انساني و سازندگان كشور گام بردارند، چون نيمي از جمعيت ما را زنان تشكيل داده اند و به همين منظور نمايندگان زن مجلس درصددند تا هر چه زودتر چالش‌ها و نواقص اين مساله را برطرف كنند، بنابراين نياز است كه دولت به زنان اعتماد كرده و حضور زنان را در شغل‌ها مختلف پر رنگ كند.
*منبع: روزنامه آرمان
**گروه اطلاع رساني**9368**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه

سرخط اخبار پژوهش